[*] [*] [*] [*]
Zpět: Záznamové materiály pro reliéfní O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: Optický záznam interferenčního pole

Technologie přípravy difrakčních struktur

Technologie přípravy difrakčních struktur lze dělit na tři základní skupiny podle způsobu záznamu: optický záznam, mechanický záznam (rytí, ražba), litografický (syntetický) záznam (optický, elektronový). Každá technologie má své zvlášnosti, které ji jistým způsobem předurčují pro oblast použití. Základním požadavkem je vysoká difrakční účinnost připravované difrakční struktury.

Základní technologie přípravy difrakčních struktur jsou znázorněny na Obrázku 13. Laserová interference spadá do metod optického záznamu, kontaktní exponování a zápis laserovým svazkem do metod optického syntetického záznamu, a zápis elektronovým svazkem do metod elektronového syntetického záznamu.


  
Obrázek 13: Základní způsoby výroby difrakčních a mikrooptických elementů.
figs/holo10.gif 
[*] [*] [*] [*]
Zpět: Záznamové materiály pro reliéfní O úroveň výše: Optika a moderni technologie Pokračovat: Optický záznam interferenčního pole
Milan Šiňor
1998-07-05