[*] [*] [*] [*]
Zpět: Laserové odprašování (ablace) O úroveň výše: Technologie přípravy difrakčních struktur Pokračovat: Mechanická ražba

   
Mechanické rytí

Metoda používá diamantový nástroj, podložkou bývá sklo nebo kov. Díky profilu hrotu je možno zhotovovat symetrické i nesymetrické reliéfní profily s vysokou difrakční účinností. jedná se o tradiční metodu, používanou dříve pro výrobu difrakčních spektroskopických mřížek (s přímými proužky) pro použití ve spektrálních přístrojích. Dnes je používána i pro výrobu křivočarých linií mikrostruktury, například kruhových (zonální desky). Prostorová frekvence rytých mřížek se pohybuje v oblastech stovek čar na mm. Jejich cena je poměrně vysoká.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Laserové odprašování (ablace) O úroveň výše: Technologie přípravy difrakčních struktur Pokračovat: Mechanická ražba
Milan Šiňor
1998-07-05