[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.4.2 Program YOUNGE.FM - O úroveň výše: 3. Výukové programy Pokračovat: 3.5.1 Program MILEX1/2/3.FM -

3.5 Kvantová fyzika

Struktura mikrosvěta
MILEX1 Millikanův experiment: Elementarní náboj 1
MILEX2 Millikanův experiment: Elementární náboj 2
MILEX3 Millikanův experiment: Elementární náboj 3
Pohyb v mikrosvětě
POTJAM Částice v potenciálové jámě: Kvantové stavy
Atomová fyzika a lasery
VODIK1 Kvantový model atomu vodíku: Elementární popis 1
VODIK2 Kvantový model atomu vodíku: Elementární popis 2
VODIK3 Kvantový model atomu vodíku: Elementární popis 3
ATOMY1 Struktura složitějších atomů: Periodická soustava 1
ATOMY2 Struktura složitějších atomů: Periodická soustava 2
ATOMY3 Struktura složitějších atomů: Periodická soustava 3
LASER1 Koherentní zdroje záření: Optický a rentgenový laser 1Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17