[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.5.1 Program MILEX1/2/3.FM - O úroveň výše: 3.5 Kvantová fyzika Pokračovat: 3.5.3 Program VODIK1/2/3.FM -

  
3.5.2 Program POTJAM.FM - Částice v potenciálové jámě

Jako jednoduchá ilustrace řešení Schoedingerovy rovnice je studován problém častice v jednorozměrné, pravoúhlé, nekonečně hluboké potenciálové jámě. Částice je uzavřena v oblasti 0 < x < L. Může se pohybovat v obou směrech. Koncové body oblasti se chovají jako totálně odrážejíci bariéry, takže částice nemůže jámu opustit.

Je ukazáno, že jak analytické, tak i numerické řešení problému vede ke zjištění, že energie částice je kvantována. Kvantování energie je přitom prirozeným důsledkem zadaných okrajových podmínek úlohy.

Literatura:
Gettys W. E., Keller F. J., SKOVE M. J.: Physics: Classical and Modern. McGraw-Hill, New York 1989, Chap. 40

Program potjam.fm (27 kB).
Celý soubor programů Kvantová fyzika v komprimované podobě (80 kB).Milan Šiňor
2000-02-17