[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.5.2 Program POTJAM.FM - O úroveň výše: 3.5 Kvantová fyzika Pokračovat: 3.5.4 Program ATOMY1/2/3.FM -

  
3.5.3 Program VODIK1/2/3.FM - Kvantový model vodíkového atomu

Tento program ilustruje analytické řešení Schroedingerovy rovnice pro vodíkový atom. Zobrazuje výsledky řešeni této rovnice pro nejnižši energetické stavy ve formulaci používajíci pouze elementarní funkce.

V první části programu jsou uvedeny příslušné matematické vztahy a je prezentován energetický diagram systému.

V druhé části jsou ukazány průběhy radiálních a úhlových vlnových funkcí, jakož i hustot pravděpodobnosti pro vybrané stavy zkoumaného systému.

Tretí díl programu je věnován zobrazení hustot pravděpodnosti pro vybrané stavy vodíkopvého atomu s použitím vrstevnic.

Literatura:
Trkal V.: Elektronová struktura atomů a molekul. SNTL, Praha 1967, kap. 8.

Program vodik1.fm (27 kB).
Program vodik2.fm (34 kB).
Program vodik3.fm (20 kB).
Celý soubor programů Kvantová fyzika v komprimované podobě (80 kB).Milan Šiňor
2000-02-17