[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.5.3 Program VODIK1/2/3.FM - O úroveň výše: 3.5 Kvantová fyzika Pokračovat: 3.5.5 Program LASER1/2.FM -

  
3.5.4 Program ATOMY1/2/3.FM - Struktura složitějších atomů

Ilustrují koncepční popis atomů s více elektrony. Ukazují ideu efektivního potenciálu, energetické diagramy a uvedena je ukázka hustot pravděpodobnosti rozdělení elektronu. Prezentuje se uspořádání elektronů vytvářejících strukturu periferní části atomu, včetně její nepravidelnosti v závislosti na hlavním kvantovém čísle.

Literatura:
Trkal V.: Elektronová struktura atomu a molekul, SNTL, Praha, 1967 kap. 9 - 10.

Soubor programů atomy v komprimované podobě (25 kB).
Celý soubor programů Kvantová fyzika v komprimované podobě (80 kB).Milan Šiňor
2000-02-17