[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.5.4 Program ATOMY1/2/3.FM - O úroveň výše: 3.5 Kvantová fyzika Pokračovat: 4. Javové applety

  
3.5.5 Program LASER1/2.FM - Koherentní zdroje záření

Program ilustruje principp laseru - koherentniho zdroje optického záření. Znázorňuje proces spontální a stimulované emise, vznik fotonové laviny v prostředí s vybuzenými atomy, koncepci laserového zesilovače a oscilátoru. Jako konkrétní příklad je uveden helium - neonový laser. Presentuje se též klasifikace základních typů laseru a uvádí vlnové délky záření generovaného některými lasery.

Literatura:
Vrbová M. - Jelínková H. - Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

Program laser1.fm (50 kB).
Celý soubor programů Kvantová fyzika v komprimované podobě (80 kB).Milan Šiňor
2000-02-17