[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.5 Kvantová fyzika O úroveň výše: 3.5 Kvantová fyzika Pokračovat: 3.5.2 Program POTJAM.FM -

  
3.5.1 Program MILEX1/2/3.FM - Millikanův kapkový experiment

Program ilustruje klasický Millikanuv kapkový experiment, jenž potvrdil kvantizaci elektrického náboje a umožnil stanovit absolutní velikost elementárního náboje.

V první části programu jsou zobrazeny a analyzovány základní vztahy fyziky tohoto experimentu a potvrzena možnost približné simulace pokusu na základě zjednodušeného modelu.

Druhá část programu realizuje simulovaný experiment s reálnými parametry, jež odpovídají jednomu z druhé serie Millikanových pokusů a tak umožňuje uživateli programu získat konkrétní představu o tomto klíčovém experimentu z počáteční éry moderní fyziky.

V třetí části programu se naměřenán data analyzují a určuje hodnota elementárního náboje, jež z nich vyplývá.

Literatura:
Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus. Academia / Vydavatelství Karolinum, Praha 1993. Kap. 1.

Program milex1.fm (49 kB).
Program milex2.fm (49 kB).
Program milex3.fm (39 kB).
Celý soubor programů Kvantová fyzika v komprimované podobě (80 kB).Milan Šiňor
2000-02-17