[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.4.1 Program INTERF.FM - O úroveň výše: 3.4 Fyzikální optika Pokračovat: 3.5 Kvantová fyzika

  
3.4.2 Program YOUNGE.FM - Youngův experiment

Program demonstruje Youngův experiment na dvou štěrbinách.

Znázorněny jsou interferenční obrazce v závislosti na vlnové délce, vzdálenosti i šířce štěrbin. Program je doplněn též stručným matematickým popisem pozorovaných jevů.

Literatura:
Gettys W. E., Keller F. J., Skove M. J.: Physics - classical and modern. McGraw-Hill, Inc., 1989, str. 826 - 859.

Poznámka:
Program vyžaduje pro svou činnost knihovny YOUNGR.FML, YOUNGP.FML a textový soubor YOUNGE.TXT, který je nutné umístit do adresáře nastaveného v READ+WRITE. Všechny soubory jsou obsaženy v souboru younge.zip.

Program younge.zip (11 kB).
Celý soubor programů Fyzikální optika v komprimované podobě (16 kB).Milan Šiňor
2000-02-17