[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.3 Čtyřsolitonové řešení KdV O úroveň výše: Vlny, optika a kvanta. Pokračovat: 6.1 Učebnice a skripta

6. Reference

viking.jpgSubsections

Milan Šiňor
2000-02-17