[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6.1 Učebnice a skripta O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: 6.3 Vybrané elektronické dokumenty

6.2 Soubory příkladů a programy

notebook.gif


 1. BRANDT D., HILLER J.R., MOLONEY M.J.: Modern Physics Simulations. Wiley, New York 1995.

  * Jeden z devítí dílů rozsáhlého kvalitního souboru simulačních programů CUPS (Consortium for Upper-level Physics Software) z převážné části od amerických autorů věnovaný základúm moderní fyziky, včetně počítačové simulace některých klíčových experimentů. Programy jsou napsány v Turbo Pascalu, na disketě jsou však i jejich přeložené a kompilované verse určené k přímému použití na osobním počítači. Existuje i lokalizovaná česká verze tohoto souboru.


 2. CHRISTIAN W., ANTONELLI A., FISCHER S., GILES R.A., JAMES B.W., STONER R.: Waves and Optics Simulations. Wiley, New York 1995.

  * Jeden z devítí dílů velkoryse koncipovaného souboru simulačních programů CUPS (Consortium for Upper-level Physics Software) z převážné části amerických autorů věnovaný vlnám a fyzikální i geometrické optice. Programy jsou psány v Turbo Pascalu, na disketě jsou však k dispozici i jejich přeložené a kompilované verse určené k přímému použití na osobním počítači. Existuje i lokalizovaná česká verze tohoto souboru.


 3. ENGINEERING CALCULATIONS: Optical Design and Analysis Program KDP.
  http://www.kdpoptics.com/

  * Volný program profesionální úrovně pro optický návrh a analýzu. Je k dispozici podrobná elektronická dokumentace a podpora pomocí e-mailu. Určeno pro vážné zájemce o technickou optiku a její aplikace.


 4. FAMULUS ETC.: Famulus 3.5 . Příručka uživatele. Referenční příručka. Základní aplikační knihovny. Famulus Etc. 1992.

  * Program Famulus pro počítačovou simulaci a grafiku je dobře znám a nepotřebuje další komentář. Součástí našeho dokumentu Vlny, optika a kvanta je řada programů napsaných pod tímto systémem. Lze jen litovat, že nová, podstatně vylepšená verze tohoto programu určená pro Windows se rodí velni těžce...


 5. FLUEGGE S.: Practical Quantum Mechanics I,II. Springer-Verlag, Berlin 1974.

  * Klasická sbírka analyticky řešitelných úloh z kvantové mechaniky s podrobným popisem řešení, z níž všichni pilně opisují. Existuje též v ruském překladu. Reedice této knihy vyšla v r. 1998.


 6. HAVRÁNKOVÁ E., JANOUT Z., ŠTOLL I.: Úvod do fyziky v řešených příkladech. Vydavatelství ČVUT, Praha 1995.

  * Sbírka jednoduchých řešených příkladů z fyziky (včetně oddílů věnovaných kmitům, vlnám a optice) od autorů z katedry fyziky fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.Je určena především budoucím studentům inženýrských oborů, může být však užitečná i již začínajím studentům inženýrství.


 7. IRVINE T.: Vibrationdata.com.
  http://www.vibrationdata.com/

  * Toto webovské místo nabízí volně velký soubor tutoriálů a programů pro osobní počítače s důrazem na akustiku, rázové vlny, kmity a zpracování signálů. Rozhodně stojí za pozornost a vyzkoušení.


 8. LIMPOUCHOVÁ Z., VAVŘINEC E., UHLÍK F.: Elektřina, magnetismus a optika: Sbírka příkladů. Karolinum, Praha 1999.

  * Pečlivě zpracovaná obsáhlá sbírka řešených příkladů a úloh k řešení aplikujících a prohlubujících poznatky z elektřiny, magnetismu a optiky. Cenná pomůcka pro studium látky kursu obecné fyziky z těchto oblastí. Relevantnost této publikace k oddílúm z optiky je zřejmá, v oddílech skripta věnovaných elektromagnetice jsou pro nás zajímavé zejména příklady ke kmitům v elektrických obvodech a oddíly o elektromagnetických vlnách.


 9. MURLA M., PEKÁREK S.: Fyzika II: Semináře. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.

  * Dobře zpracovaný soubor seminárních cvičení ke kurzu Fyzika II napsaný autory z elektrotechnické fakulty ČVUT.Obsahuje kapitoly: Kmity. Vlny. Elektromagnetické vlny.Geometrická optika. Speciální teorie relativity. Kvantová fyzika. Základy fyziky atomového jádra. K dostání v prodejně technické literastury ČVUT v Dejvicích.


 10. PEKÁREK S., MURLA M.: Physics II: Seminars. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

  * Anglická verse souboru seminárních cvičení ke kurzu Fyzika II napsaná autory z katedry fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT. Obsahuje kapitoly: Kmity. Vlny.Elektromagnetické vlny. Geometrická optika. Speciální teorie relativity. Kvantová fyzika. Základy fyziky atomového jádra.K dostání v prodejně technické literastury ČVUT v Dejvicích.


 11. SINCLAIR OPTICS: Optical Design Software - OSLO Light.
  http://www.sinopt.com/

  * Volná verse softwaru pro návrh optických systémů pro osobní počítač běžíci pod systémem Windows 95/98/NT. Součástí tohoto webu je i elektronický tutorial (OSLO for Beginners) a manuál (OSLO User's Guide) k tomuto programu.


 12. SOFT WAREHOUSE: DERIVE for Windows. Version 4. Soft Warehouse, Honolulu 1998.

  * Malý integrovaný výpočetní systém pro symbolické počítání a počítačovou grafiku snadno zvládnutelný i méně zkušeným uživatele výpočetní techniky. Symbolické počítání (počítačová algebra), kdy je počítač použit pro manipulaci a nenumerické vyhodnocování matematických výrazů je technologie, která otevírá pro studium fyziky velmi zajímavé možnosti.


 13. THE MATH WORKS: The Student Edition of MATLAB. Version 5. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1997.

  * Pro ty, kteří chtějí víc než poskytuje systém Famulus.MATLAB je celosvětově používaný systém pro vědecké výpočty s vynikající grafikou. Zahrnuje kvalitní implementaci všech základních numerických metod. Jeho studentská verse (u nás se dá pořídit asi za 2 tis. Kč) poskytuje prakticky všechny možnosti plné verse (jejíž cena je řádově vyšší) a obsahuje též nadstavbu systému umožňující základní symbolické manipulace (podmnožina systému Maple).


 14. TOLAR J., KONÍČEK J.: Sbírka řešených příkladů z fyziky: Vlnění. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

  * Sbírka příkladů a úloh ke kapitolám základního kursu fyziky věnovaná kmitům, vlnám a optice. Má sloužit především jako učebná pomůcka pro studenty druhého ročníku fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, může mít však i širší uplatnění.


 15. TRCHOVÁ M., JIRUTKOVÁ L.: Kvantová mechanika I pro systém Famulus. Famulus Etc., Praha 1994.

  * Soubor vizualizačních programů pro analyticky řešitelné úlohy z kvantové mechaniky s použitím systému Famulus.Počítačová vizualizace je velmi mocným prostředkem pro podporu výkladu kvantové fyziky.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6.1 Učebnice a skripta O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: 6.3 Vybrané elektronické dokumenty
Milan Šiňor
2000-02-17