[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6. Reference O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: 6.2 Soubory příkladů a

6.1 Učebnice a skripta

physicsWHT.gif

! Vážné varování !
  Všechno studovat nemusíte, vyberte si, co seženete a bude se Vám zamlouvat. Uvedený seznam literatury jde daleko za potřeby úvodního kursu fyziky. Nechte si případně poradit od přednášejících co tvoři životní minimum ...
 1. BEISER A.: Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill, New York 1995.

  * Dnes již klasický úvod do základů moderní fyziky. Bez diskuze vynikající text. Existuje český překlad staršího, druhého vydání této knihy, vydaný nakladatelstvím Academia v r. 1965.


 2. BLATT J.F.: Modern Physics. McGraw-Hill, New York 1992.

  * Jednosemestrový kurs fyziky dvacáteho století (rozsah cca 500 str.) zahrnující teorii relativity, úvod do kvantové mechaniky, fyziku atomu a molekul, pevné latky a elektrickou vodivost, jadernou a částicovou fyziku.


 3. BLOOMFIELD L.A.: How Things Work: THe Physics of Everyday Life. Wiley, New York 1997.

  * Nekonvenční kurs fyziky věnovaný fyzice jevů a zařízení s nimiž se lze setkat v každodenním životě. Kmity, vlny, optika, atomová fyzika jsou významnou součástí tohoto výkladu. Velmi pěkný a užitečný text bez větších nároků na matematickou přípravu.


 4. BRANDT S., DAHMEN H.D.: Kvantová mechanika v obrazoch. Vydavateľstvo Alfa, Bratislava 1990.

  * Překlad z angličtiny. Moc pěkných obrázku pomáhajících pochopit kvantovou mechaniku, ale na počítaci a v barvách je to hezčí.


 5. CHANG R.: Chemistry. Mc Graw-Hill, New York 1991.

  * Výborná úvodní učebnice chemie. Obsahuje však též dvě velmi čtivé kapitoly (s minimem matematiky), věnované zakladním představám kvantové fyziky a struktuře atomu (cca 100 str.).


 6. DANBY J.A.M.: Computing Applications to Differential Equations: Modelling in the Physical and Social Sciences. Reston Publ. Co., Reston, VI, 1985.

  * Praktický kurs numerických metod řešení obyčejných diferenciálnich rovnic, napsaný velmi přístupným způsobem. Zahrnuje několik desítek konkrétních aplikací, včetně řady nekonvenčních a inspirujících úloh z fyziky.


 7. DE JONG M.L.: Introduction to Computational Physics. Addison-Wesley, Reading, MA, 1991.

  * Úvodní text koncipovaný jako doplněk k standardnímu kursu fyziky. Vyžaduje minimalní předběžné znalosti. Uvádí řadu fyzikálních úloh z mechaniky, kmitů, elektřiny a atomové fyziky. Obsahuje však i základy metody Monte Carlo a pěknou kapitolu o nelinearní fyzice. Konkrétní programy jsou psány v Basicu, není však žádný problém je převést do jiného jazyka.


 8. FEYNMAN R.P., LEIGHTON R.B., SANDS M.: Feynmanove prednášky z fyziky 5. Vydavateľstvo Alfa, Bratislava 1989.

  * Bylo by nošenim dřiví do lesa (nebo uhlí do Newcastlu) doporučovat Feynmanovy přednášky, patřící do zlatého fondu literatury o fyzice. Díl 5 slovenského překladu je věnován kvantové fyzice a je napsán prostě po feynmanovsku.


 9. FEINMAN R.P.: O povaze fyzikálních zákonů. Aurora, Praha 1999.

  * Podtitul této mistrovsky napsané malé publikace (je to prostě Feinman !) je "Sedmkrát o rytmech přírodních jevů". Přímý vztah k tématice, jíž je věnován tento webovský dokument má kapitola 6. Pravděpodobnost a neurčitost - kvantově mechanický pohled na přírodu. Určitě však stojí za přečtení kniha celá ...


 10. FIKÁČEK J.: Úvod do Internetu a WWW. Karolinum, Praha 1998.

  * Malé skriptum (70 str.) pro studenty přírodovědecké fakuly, věnované úvodu do základních dovedností pro začínající uživatele na Internetu. Výběr látky je promyšlený a odpovídá praktickým potřebám, výklad je dobře srozumitelný. Je jen škoda, že jsou vesměs komentovány starší verse odpovídajícího softwaru, trochu zasvěcený uživatel si však "přeladění" na verse současné snadno provede. Ve skriptu se o fyzice samozřejmě nepojednává, studium textu však může pomoci efektivně při využívání odkazů uvedených v oddílu 4.3 Vybrané elektronické dokumenty.


 11. FISHBANE P.M., GASIOROWICZS., THORNTON S.T.: Physics for Scientists and Engineers. 2nd Ed. Prenticas Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.

  * Vynikající objemná americká učebnice k úvodnímu kursu fyziky. Obsahuje samozřejmě i kapitoly ke kmitům, vlnám a optice. V rozšířené versi tohoto textu je i pěkně zpracovaný úvod do kvantové a atomové fyziky. Velmi zajímavé jsou též doprovodné příklady a úlohy,


 12. FORMÁNEK J.: Uvod do kvantové teorie. Academia, Praha 1983.

  * Tomu úvodu v názvu moc nevěřte, je to pěkně tlustá kniha pro zájemce se spoustou času. Výpočty jsou uvadeny velmi podrobně. Kniha má i užitecný matematický dodatek.


 13. GARCIA N., DAMASK A.: Physics for Computer Science Students: With Emphasis on Atomic and Semiconductor Physics. 2nd Ed. Springer-Verlag, Berlin 1991.

  * Velmi zajimavý úvodní kurs fyziky s akcentem na moderní fyziku. Materiál ke kmitům, vlnám a optice je jen velmi stručný, zato však celá druhá polovina knihy (cca 200 stránek) obsahuje výborný a srozumitelný úvod do kvantové fyziky a a jejích aplikací.


 14. GETTYS W.E., KELLER F.J., SKOVE M.J.: Physics: Classical and Modern. 2nd Ed. McGraw-Hill, New York 1993.

  * Velmi pěkný (a pěkně tlustý, ale výborně srozumitelný) úvodni kurs fyziky. Najdete v něm dobře zpracované kapitoly věnované kmitům, vlnám, optice i kvantove fyzice a jejím aplikacím.


 15. GIANCOLI D.C.: Physics: Principles with Applications I. 5th Ed. Prentice Hall Engineering, Science & Math 1998.

  * První díl moderně zpracované učebnice ke kursu obecné fyzice, v níž nalezneme samozřejmě i kapitoly o kmitech, vlnách, optice a kvantové fyzice. Ke knize existuje vynikající doplněk ve formě WWW dokumentu.


 16. GIANCOLI D.C.: Physics: Principles with Applications II. 5th Ed. Prentice Hall Engineering, Science & Math 1

  * Druhý díl moderně zpracované učebnice ke kursu obecné fyziky, v níž naleznete samozřejmě i kapitoly o kmitech, vlnách, optice a kvantové fyzice. Ke knize existuje vynikající doplněk ve formě WWW dokumentu.


 17. GIANCOLI D.C.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 3rd Ed. Prentice Hall, 2000.

  * Další z vynikajících učebnic kursu obecné fyziky na vyšší úrovni od zkušeného autora, doplněná opět rozsáhlým a kvalitním webovským místem. Velmi objemná publikace (téměř 1200 stran), zahrnující kapitoly ke všem oddílům tohoto dokumentu. Je zřejmě zbytečné nějak speciálně doporučovat ...


 18. GOULD H., TOBOCHNIK J. An Introduction to Computer Simulation Methods: Application to Physical Systems. Vol 1. Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.

  * Jedna z prvních učebnic počitačové fyziky pro první ročníky studia. První díl je věnován fyzice obecné, zahrnuje i problémy z kmitů a vln. V textu je řada programů psaných v Basicu, u některých jsou v dodatku k dispozici též verse v Pascalu a Fortranu. Kniha obsahuje řadu inspirativních námětů pro studentské úlohy.


 19. GOULD H., TOBOCHNIK J. An Introduction to Computer Simulation Methods: Application to Physical Systems. Vol 2. Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.

  * Jedna z prvních učebnic počitačové fyziky pro první ročníky studia. Druhý díl je věnován fyzice obecné, zahrnuje i problémy z kmitů a vln. V textu je řada programů psaných v Basicu, u některých jsou v dodatku k dispozici též verse v Pascalu a Fortranu. Kniha obsahuje řadu inspirativních námětů pro studentské úlohy.


 20. GOULD H., TOBOCHNIK J. An Introduction to Computer Simulation Methods: Application to Physical Systems. 2nd Ed. Addison-Wesley, Reading, MA, 1995.

  * Nové vydáni knihy [ ] [ ], přepracované a doplněné. Jedna ze základních publikací k elementarní počitačové fyzice a ke statistické počítačové fyzice. Výpisy programů jsou dostupné na Webu.


 21. GRIBBIN J.: Pátrání po Schroedingerově kočce. Columbus, Praha 1998.

  * Překlad vynikající knihy brilantního anglického popularizátora s podtitulem Kvantová fyzika a skutečnost, věnovaný koncepcím a filozofii kvantové mechaniky. Kniha napsaná (citujeme a souhlasíme) "s bravurou a nonšalancí". Vřele doporučujeme.


 22. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J.: Fundamentals of Physics. 5th Ed. Willey, New York 1997.

  * Evergreen fyzikální literatury. Jedna z nejpopulárnějších učebnic pro základní kurs fyziky, v novém vydání výrazně zmodernizovaná.


 23. JELEN J.: Fyzika II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.

  * Druhý díl skripta pro kurs obecné fyziky na elektrotechnické fakultě. Obsahuje oddíly věnovane kmitům, vlnám, optice i atomové fyzice. K dostáni v prodejne technicke literatury ČVUT.


 24. KLÍMA J., VELICKÝ B.: Kvantová mechanika I. Matematicko-fyzikalní fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1992.

  * Výklad postaven axiomaticky. Uzitečné, ale pro úvod nejspíš priliš podrobné skriptum. Stručně se zmiňuje též o numerickém přistupu. Text má i podrobný matematický dodatek. Je k dostání např. v prodejně na MFF / FJFI na Pelc Tyrolce.


 25. KRANE K.: Modern Physics. 2nd Ed.. Wiley, New York 1996.

  * Vynikajícím způsobem zpracovaný úvod do moderní fyziky. Jedna z nejlepších učebnic základů fyziky dvacátého století. Kniha obsahuje velmi přístupně zpracovaný úvod do kvantové fyziky, kapitoly z atomové a molekulární fyziky, úvod do fyziky pevných látek, základy jaderné fyziky a výklad některých témat z astrofyziky a kosmologie. Text je doplněn řešenými příklady a řadou úloh. Obsahuje též zadání některých úkolů, jež je nutné řešit s použitím softwaru CUPS k moderní fyzice.


 26. KVASNICA J., HAVRÁNEK A., LUKÁČ P., SPRUŠIL B.: Mechanika. Academia, Praha 1988.

  * Vysokoskolská učebnice určená pro náročnějši kurs obecné fyziky. Tradičně napsaná ale velmi užitečná publikace pro ty, kteří chtějí znát trochu více než poskytuje běžný kurs fyziky.


 27. LIBOFf R.L.: Introductory Quantum Mechanics. Holden-Day, San Francisco 1980.

  * Známá učebnice kvantové mechaniky s podrobnými výpočty, která se nám velice líbi. Je určena ale spíše pro vážnější zájemce.


 28. LIGHTMAN A.: Great Ideas in Physics. McGraw-Hill, New York 1992.

  * Velmi zajímavě a čtivě napsané vybrané partie z fyziky, zahrnující zákon zachování energie, druhý zákon termodynamiky, relativitu a vlnové vlastnosti částic. Zdůrazňuje vztahy mezi přírodovědnými a humanitními obory. I když byla tato kniha napsána jako text k přednáškám na humanitních oborech je inspirující i pro techniky.


 29. MAIN I.G.: Kmity a vlny ve fyzice. Academia, Praha 1990.

  * Český překlad knihy, jež patří k nejlepším úvodům do fyziky kmitů a vln. Zahrnuje kmity / vlny mechanické, akustické i elektromagnetické, poskytuje základní poučení i o nelineárních systémech. Rozhodně stojí zato se s touto knihou seznámit.


 30. MECHLOVÁ E., KOŠŤÁL K. A KOL.: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurs. Prometheus, Praha 1999.

  * Obšírný (skoro 600 stránek) výkladový slovník fyzikálních pojmů ke kursun obecné fyziky zpracovaný kolektivem téměř třiceti odborníků. U kažého, velmi sevřeně vysvětleného hesla je uveden též anglický ekvivalent. Pojmy z optiky a kvantové fyziky zabírají asi 120 stránek. Publikace je doplněna rozsáhlým výběrem literatury, detailním seznamem fyzikálních konstant a mimořádně podrobným rejstříkem (55 stran !).


 31. MILONI P.W., EBERLY J.H.: Lasers. Wiley, New York 1988.

  * Velmi vysoce oceňovaná základní učebnice laserove fyziky s krátkým a dobře napsaným úvodem do kvantové mechaniky (cca 100 str.), orientovaným na potřebu tohoto oboru.


 32. PAIN H.J.: The Physics of Vibrations and Waves. 5th Ed. Wiley, 1999.

  * Nové vydání bestselleru o vlnových procesech ve fyzice. Kniha poskytne nejen dobré základy teorie kmitů a vln, autor výrazně akcentuje jednotný pohled na jevy z různých oblastí fyziky. Student si může ověřit a prohloubit znalosti na řadě úloh, doplněných pokyny k řešení. Zřejmě dobrá investice pro solidní studium fyziky vůbec.


 33. PEKÁREK S., MURLA M.: Physics II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.

  * Anglická verse skripta k obecné fyzice pro elektrotechnickou fakultu. Zahrnuje oddíly věnované kmitům, vlnám, optice i atomové fyzice. Lze koupit v prodejně technické literatuty ČVUT v Dejvicích.


 34. RENDA M.: Český internet a MS Internet Explorer. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. GRADA Publishing, Praha 1999.

  * Kompaktní úvod pro začínajícího uživatele Internetu s podrobným výkladem o jednom z nejrozšířenějších prohlížečů webovských dokumentů. V knize není samozřejmě nic o fyzice, v našem seznamu je uvedena jen jako jedna z cenných pomůcek pro získání dovedností žádoucích pro efektivní využití materiálů citovaných v oddílu 4.3 Vybramé elektronické dokumenty.


 35. SALEH B.E.A., TEICH M.C.: Základy fotoniky. Část 1. Matfyzpres, Praha 1991.

  * První část čtyřdílného českého překladu vysoce moderní vysokoškolské učebnice současné optiky a optoelektroniky a jejich aplikacích. Obsahuje kapitoly věnované paprskové, vlnové, svazkové, fourierovské a elektromagnetické optice. Může sloužit jako velmi kvalitní doplněk standardních textů o optice pro základní kursy fyziky i jako dobrý základ pro hlubší studium fotoniky.


 36. ŠTOLL I.: Svět očima fyziky. Prometheus, Praha 1996.

  * Velmi svěže napsaná, čtivá a neformální kniha o řadě fyzikálních témat, kapitoly o kmitech, vlnách a optice tvoří velmi výraznou část prezentovaného materiálu. Kniha předpokládá v podstatě jen něco málo více než středoškolské znalosti fyziky, zdá se nám však, že nebude marné, když se s ní seznámí i studenti prvních ročniků na vysoké škole.


 37. ŠTOLL I.: Mechanika. Vydavatelství ČVUT, Praha 1995.

  * Velmi pěkné úvodni skriptum k mechanice, základni text pro studenty prvního ročnáku FJFI. Systematické a zajimavé uspořádáni látky, pedagogicky velmi dobře zpracovaný studijní materiál. Obsahuje i některé ilustrace vyrobené pomocí programu FAMULUS. Pokud ještě nemáte, silně doporučujeme si koupit v prodejně technické literatury ČVUT.


 38. ŠTOLL I.: Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta. 2. vyd. Prometheus, Praha 1993.

  * Pokud není pod Vaši důstojnost sáhnout po středoškolské učebnici, moc doporučujeme jako historický a kvalitativní úvod. Kvantová a atomová fyzika zabíra prvni tři kapitoly, ale ty ostatní stoji též za přečtení. Můžete číst v metru (a pod.) nebo před spanim. Je k dostáni např. v prodejně knih v podchodu k stanici metra Dejvická (případně v některém jiném knihkupectví s oddělením učebnic).


 39. ŠTOLL I., PTÁČEK P.: Pozoruhodné přírodní jevy. Fragment, Praha 1998.

  * Nová kniha zkušeného autora fyzikální literatury s řadou původních ilustrací od spoluautora. Tématika optických jevů v atmosféře tvoří významný podíl obsahu publikace. I když jde o popularizační práci určenou zejména mladším čtenářům kniha může být zajímavým čtením i pro čtenáře ve fyzice zkušenější a odrostlejší.


 40. ÚLEHLA I., SUK M., TRKA Z.: Atomy, jádra, častice. Academia Praha 1990.

  * Vysokoškolská učebnice od vysoce kvalifikovaných autorů z matematicko-fyzikální fakulty UK. V této knize naleznete srozumitelně zpracovaný uvod do kvantové a atomové fyziky v první třetině (cca 200 str.).


 41. VRBOVÁ M., JELÍNKOVÁ H., GAVRILOV P.: Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

  * Srozumitelně a přehledně napsaný stručný úvod do fyziky a techniky laserů s malými nároky na předběžné znalosti ve fyzice a matematice. K dostání v prodejně technické literatury ČVUT v Dejvicích.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6. Reference O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: 6.2 Soubory příkladů a
Milan Šiňor
2000-02-17