[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6.2 Soubory příkladů a O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: O tomto dokumentu ...

6.3 Vybrané elektronické dokumenty

links_wte.gif


 1. A Brief History of Optics.
  http://members.aol.com/WSRNet/D1/hist.htm

  * Detailní, chronologicky uspořádaný přehled historie optiky od starověku (optika patří opravdu k oddílům fyziky s velmi dlouhou historií) až po šedesátá léta dvacátého století. Přehled obsahuje četné odkazy na webovská místa věnovaná osobnostem, jež významně přispěly k rozvoji optiky.


 2. CHRISTIAN W.: Physlets.
  http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html

  * Kvalitní soubor javovských programů pro oblast "Vlny, optika a kvanta". Je využit i ve webovském dokumentu ke knize Giancoli D.C.: Physics: Principles with Applications I.,II.


 3. GARCIA A.L., PENLAND C.: MATLAB Projects for Scientists and Engineers. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.
  ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/penland/

  * Softwarový doplněk k učebnici Fishbane P.M., Gasiorowicz S., Thornton S.T.: Physics for Scientists and Engineers. Tištěný text obsahuje výklad fyziky, výpisy programů a zadání uloh asi ke třiceti problémům. Programy jsou určeny pro studentskou versi systému MATLAB. Uvedený ftp dokument získatelný na Internetu obsahuje výpisy všech programů z této publikace.


 4. GARCIA A.L.: Numerical Methods for Physics. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1994.
  ftp://ftp.mathworks.com/pub/books/garcia/

  * Dobře zpracovaný úvod do numerických metod určený pro fyziky s řadou konkrétních programů ze všech oblastí fyziky.Jako základní programovací jazyky se používají MATLAB a FORTRAN. Kniha obsahuje vedle velmi přístupně napsaného teoretického úvodu podrobné výpisy programů v obou těchto jazycích. Citovavý ftp dokument dovoluje získat po Internetu elektronickou versi všech programů.


 5. GIANCOLI D.C.: Physics: Principles with Applications I.,II. 5th Ed. Prentice Hall Engineering, Science & Math, Upper Saddle River, NJ, 1998.
  http://www.prenhall.com/giancoli/

  * Vynikajícím způsobem zpracovaný komplexní dokument na WWW určený jako doplněk k uvedenému tištěnému učebnímu textu.V dokumentu jsou ke každé kapitole knihy formulovány její cíle, uvedeny ověřovací otázky, často i adekvátní javovské programy, texty k aplikacím, webovské odkazy aj. Lze jen opakovat: Skvělé dílo a bezvadný materiál ke kurzu obecné fyziky.


 6. GOULD H., TOBOCHNIK J. An Introduction to Computer Simulation Methods: Application to Physical Systems. Second Edition. Addison-Wesley, Reading, MA, 1995.
  http://sip.clarku.edu/programs.html

  * Webovské místo na němž lze nalézt výpisy programů a další zajímavé materiály k uvedené učebnici. Jako programovací jazyk je používán True BASIC, programátoři v jiných jazycích mohou výpisy v tomto jazyce brát jako pseudokód, s nímž si musí už poradit většinou sami.


 7. HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J., CHRISTMAN J.R.: CD Physics. 2nd Ed. Wiley, New York 1997.

  * Rozšířená verse knihy Halliday D, Resnick R. Walker J.: Fundamentals of Physics, realizovaná na CD. Je doplněna studentským manuálem pro řešení úloh, studijním manuálem, animovanými ilustracemi a interaktivní sbírkou úloh. Docela pěkné...


 8. IRVING B.: A Gentle Introduction in Optical Design.
  http://www.opticalres.com/gentle95.html#Optics

  * Velmi přístupně napsaný krátký úvod do návrhu optických systému ve formě hypertextového dokumentu. Pro zájemce, jimž nevyhovuje angličtina, je k dispozici na stejné adrese japonská verse !


 9. KULHÁNEK P.: Fyzika II: Přehled vztahů a příklady.
  http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/

  * Jeden z prvních původních českých webovských dokumentů k vysokoškolskému kursu fyziky zahrnující kompaktní přehled vzorců a jednoducké řešené příklady k druhé části základního kursu fyziky na elektrotechnické fakultě ČVUT.


 10. MOLONEY M.J.: Physics Resource Packet Project.
  http://www.rose-hulman.edu/Users/groups/packets/HTML/packetpq.html

  * Velmi užitečné webovské místo s řadou programů z fyziky, včetně programů k vlnám, optice i moderní fyzice. Programy jsou psány pro integrovaný výpočetní systém Maple a představují tak zajímavou alternativu k tradičnějším přístupům. Pro vysokoškolské učitele je zde k dispozici i zajímavý metodický materiál k tomuto přístupu.


 11. Optics 100 Resource Page.
  http://www.optics.rochester.edu:8080/classes/opt100/opt100page.html

  * Kurs geometrické i fyzikální optiky (pdf soubory) nabízený špičkovým pracovištěm v oblasti optiky (Rochester University, Institute of Optics), jenž si lze volně ztáhnout a využít pro obohacení znalostí z těchto oblastí fyziky.


 12. RUSSELL D.: Vibration and Wave Animatioons.
  http://www.gmi.edu/~drussell/Demos.html

  * Vynikající soubor textů, simulací a animací k fyzice kmitů a vlnění. Zahrnuje oddíly Kmity, Mechanické vlny, Elektromagnetické vlny, Materiální vlny. Web, u něhož má smysl sedět velice dlouho ...


 13. ZOLLMAN D.: Visual Quantum Mechanics.
  http://bluegiant.phys.ksu.edu/perq/vqm/

  * Rozsáhlý webovský dokument s originálním přístupem k výuce základů kvantové mechaniky obsahující i soubor pěkných, bezprostředně použitelných programů pro osobní počítač.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6.2 Soubory příkladů a O úroveň výše: 6. Reference Pokračovat: O tomto dokumentu ...
Milan Šiňor
2000-02-17