[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.2 Kyvadlo proměnné délky O úroveň výše: 5. Studentské projekty Pokračovat: 6. Reference

5.3 Čtyřsolitonové řešení KdV rovnice

http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~dolejs/4solitons/Milan Šiňor
2000-02-17