[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.1 Duffingův oscilátor O úroveň výše: 5. Studentské projekty Pokračovat: 5.3 Čtyřsolitonové řešení KdV

5.2 Kyvadlo proměnné délky

http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~zamecnik/nonlinear/Milan Šiňor
2000-02-17