[*] [*] [*] [*]
Pokračovat: Co je to ...

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní


Projekt VEGA

Vlny, optika a kvanta
Příklady a programy


Verse 2.0


Praha, leden 2000


sunrise.gifMilan Šiňor
2000-02-08