[*] [*] [*] [*]
Zpět: Kombinační prvky a děliče O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Skanovací elementy

Polarizační optika

Podobně jako dielektrické interferenční vrstvy plní funkci polarizačních děličů, umožňují i reflexní DOE konstruovat polarizační prvky.

Difrakční plochy pracují blízko Brewsterova úhlu dopadu, a tak vyselektovávají od sebe oba polarizační směry. Konstrukci polarizačních prvků v současné době umožňují též i mřížkové vysokofrekvenční struktury, které dovolují konstruovat prvky s odlišnou funkcí pro oba směry polarizace.


  
Obrázek 21: Ukázka použití difrakční struktury jako polarizačního děliče svazku. Vstupní svazek je polarizován obecně. Nultý difrakční řád má TM polarizaci, zatímco první difrakční řád má polarizaci TE.
figs/holo14.gif[*] [*] [*] [*]
Zpět: Kombinační prvky a děliče O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Skanovací elementy
Milan Šiňor
1998-07-05