[*] [*] [*] [*]
Zpět: Selektivní filtry O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Polarizační optika

Kombinační prvky a děliče

DOE umožňuje kombinace funkcí díky vícenásobnosti expozice DOE.

Patří sem např.

Holografické projekční plochy - současným velkým technologickým problémem je požadavek na jejich velikost, vysokou účinnost při velkém počtu elementárních mřížek.


  
Obrázek 19: Ukázka holografické projekční plochy.
figs/holo22.gif

Holografický head-up displej, který ovlivnil zejména vojenskou leteckou techniku. Pomocí tohoto displeje jsou při letu důležité údaje promítány z palubního počítače přímo do zorného pole pilota a svým zaostřením simulují polohu v nekonečnu. Není tedy nutná akomodace zraku a přesměrování pohledu, což zvyšuje pohotovost pilota. Promítány mohou být orientační údaje (mapa), údaje přístrojů, miřidla zbraní se všemi korekcemi způsobené letem, apod. Z přístrojově optického hlediska se jedná o speciální kolimační zařízení. Tyto displeje by bylo možno konstruovat i klasicky, difrakční optika však vnesla do úlohy elegantnější řešení, pronikavé váhové zlehčení systému - a tím i nižší poruchovost, a podstatně lepší vlastnosti. Displej v menším provedení je zabudováván přímo do helem spolu s miniaturní obrazovkou, a případně i s inframěničem.

Mnohonásobné a barevné děliče - mohou být realizovány buď speciálním profilem reliéfu difrakční struktury, generující řadu výkonově srovnatelných difrakčních řádů, nebo násobnými mřížkami přes sebe překrytými).

Obrázek 20 schematicky zobrazuje dělič svazku - reliéfní profil difrakční mřížky je symetrický (binární) a deflektor svazku svazku - reliéfní profil difrakční mřížky je asymetrický (stupňovitý - pilovitý).


  
Obrázek 20: Příklad použití difrakčních struktur jako dělič a deflektor optického svazku.
figs/holo12.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Selektivní filtry O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Polarizační optika
Milan Šiňor
1998-07-05