[*] [*] [*] [*]
Zpět: Polarizační optika O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Prvky pro vlnovodné struktury

Skanovací elementy

Jako skanovací prvek může sloužit buď dynamická difrakční struktura, nejčastěji na bázi akustooptických modulátorů, fotorefraktivních krystalů, nebo prvek s řadou stabilních mřížek, rozmístěných po obvodu rotujícího disku. Laserový svazek je difrakcí i rotací odkláněn a provádí skanování po stále stejné křivce.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Polarizační optika O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Prvky pro vlnovodné struktury
Milan Šiňor
1998-07-05