[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2. Lasery v medicíně O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 3.1 Laserové sváření

3. Lasery v průmyslu

Do tohoto odvětví patří dnes mnoho nových oborů zahrnujících laserové svařování, vrtání, řezání (dekorace skla, rýhování, trimování), žíhání, naprašování a další. Základní předností laserových technologických operací je možnost opracování bez mechanického kontaktu s výrobkem (opracování na dálku, v ochranné atmosféře), možnost opracování obtížně přístupných částí materiálu a technologické zpracování materiálů, které klasickými metodami nelze provést.
[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2. Lasery v medicíně O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 3.1 Laserové sváření

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!