[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3. Lasery v průmyslu O úroveň výše: 3. Lasery v průmyslu Pokračovat: 3.2 Laserové vrtání

3.1 Laserové sváření

využívá optického záření k roztavení materiálu do požadované hloubky s minimálním odpařením povrchu. V praxi se v této aplikaci používají nejvíce kontinuálně běžící lasery s vlnovou délkou ležící v infračervené oblasti spektra CO2 (vlnová délka $ \lambda$ = 10.6 $ \mu$m) a Nd:YAG laser ( $ \lambda$ = 1.06 $ \mu$m). Svařování ve srovnání s dalšími aplikacemi vyžaduje menší intenzitu záření optického svazku a větší délku laserového impulsu (řádově ms). Výhodou sváření laserem je absence fyzického kontaktu s elektrodou, lokalizovaný ohřev a rychlé chladnutí, schopnost svářet různorodé materiály a geometrie, schopnost svářet součástky v ochranné atmosféře nebo zatavené uvnitř opticky transparentního materiálu (obr. 3). Laserovým svařováním se např. spojují hermetická pouzdra miniaturních relé, kardiostimulátory, kontakty v mikroelektronice, plechy v automobilovém nebo leteckém průmyslu.

  
Obrázek 3: Příklady laserového svařování; v těžce dostupných místech (a), v inertní atmosféře (b).
fig03.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3. Lasery v průmyslu O úroveň výše: 3. Lasery v průmyslu Pokračovat: 3.2 Laserové vrtání

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!