[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1. Úvod O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 3. Lasery v průmyslu

   
2. Lasery v medicíně

Rubínový laser byl vyzkoušen okamžitě po jeho uvedení do provozu a to v oftalmologii (při operaci oční sítnice) a také v kožním lékařství (odstranění pigmentových skvrn). Lékaře přitahovala možnost koncentrace energie optického záření na malé ploše a možnost řezání a odpařování tkání. Pro tyto vlastnosti laser získal významné postavení v laserové chirurgii. Výhodou této techniky je možnost bezdotykového ostře ohraničeného řezu tkání a odstranění i velmi malých struktur bez poškození okolí a bez případného zanesení infekce do rány. Aplikace v chirurgii tedy využívají konverze laserového záření na teplo uvnitř tkáně, jehož výsledkem je řezání a koagulace. Vlastnosti laserového záření jako monochromatičnost a koherence jsou užity primárně na poli lékařské diagnostiky. S rozvojem laserové fyziky a s objevem dalších typů laserových přístrojů, laser pronikal a dále proniká postupně do mnoha odvětví jako jsou: oftalmologie, dermatologie, obecná, plastická a kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie, otolaryngologie, urologie, gynekologie, stomatologie, onkologie, gastroenterologie, ortopedie a další.

Jako příklad si uveďme podrobněji použití laserů v oftalmologii. Laserového světla se užívá v očním lékařství pro velmi složité operace, jakými jsou např. přichycení odchlípené oční sítnice, odstranění zeleného zákalu, léčení diabetické retinopatie (choroby sítnice způsobené cukrovkou), otevření zadního pouzdra čočky atd. Všechny tyto operace lze pomocí laseru provádět s využitím optických vlastností očních struktur bez dříve nutného chirurgického zásahu do očních tkání. Operace jsou rychlé, méně bolestivé a většinu lze je provádět i ambulantně. K očním operacím se dnes používá celá řada laserů. Prvně použitý laser rubínový byl při operacích sítnice nahrazen kvazikontinuálním laserem argonovým, pro operace tzv. sekundární katarakty - odstranění zadního pouzdra čočky se používá zpravidla vysokovýkonového Nd:YAG plsního laseru (obr. 1) a pro úpravu očních vad (krátkozrakosti a dalekozrakosti) se uplatnil laser excimerový.

  
Obrázek 1: Fotografie vysokovýkonového impulsního Nd:YAG laseru OFTALAS vyvinutého na ČVUT FJFI a používaného v oční mikrochirurgii.
fig01.jpg

Díky rozvoji vláknové optiky a možnosti přenášení laserového záření optickými vlákny našly lasery uplatnění např. i v tzv. angioplastice, kde se pomocí záření provádí zprůchodňování uzavřených cév. Jsou rozpracovány další metody léčení např. srdečních chorob a nemocí zažívacího ústrojí; laser dnes také v některých případech nahrazuje klasickou zubní vrtačku - používá se na bezbolestné odstraňování zubních tkání. Další velkou oblastí je použití fotochemoterapeutických metod založených na možnosti ničení pouze určitých (v tomto případě rakovinových) buněk optickým zářením - metoda léčení se nazývá fotodynamická terapie.

Velmi rozsáhlou oblastí se dnes stává využití tzv. měkkých laserů, tj. laserů s malým výkonem (Obr. 2). Používají se k biostimulačním účinkům ve stomatologii, traumatologii a v dalších oborech.

  
Obrázek 2: Fotografie diodového terapeutického laseru firmy Lasotronic.
fig02.jpg

Kromě terapeutických metod nacházejí lasery uplatnění i v diagnostice, kde je laserového záření (opět malého výkonu) využíváno k vyšetření oka, nebo tkání vnitřních orgánů (včasná diagnostika rakovinných nádorů).


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 1. Úvod O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 3. Lasery v průmyslu

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!