[*] [*] [*] [*]
Zpět: Seznam obrázků O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 2. Lasery v medicíně

1. Úvod

Využití laserového záření v aplikacích nastalo téměř ihned po uvedení prvního laseru do provozu. Teodor Maiman sestrojil rubínový laser v roce 1960 a již v roce 1961 bylo záření tohoto laseru použito k léčení očních a kožních onemocnění. Za dobu více než třiceti let od svého vzniku se laser uplatnil v celé řadě oborů. Jako přístroj se dnes využívá v medicíně, při technologických operacích ve výrobě, v astronomii, geodesii, metrologii, chemii, biologii, spektroskopii, v energetice, ve výpočetní technice, v technice spojů, holografii, v automatizaci a dálkovém řízení, ve vojenské technice, v zábavním průmyslu, restaurátorství a v dalších aplikacích. Uveďme si některé hlavní vlastnosti laserového záření, které způsobují jeho tak všestranné využití.

Především je to energie a výkon přenesené v úzkém vyzařovacím svazku, dále monochromatičnost, koherence a kolimovanost, vlastnosti, které umožňují oproti původním zdrojům světla lepší přesnost zásahu a větší účinek daný mnohonásobným výkonem laserového světla. Podívejme se nejprve na použití laserů v medicíně, protože tam byly lasery použity nejdříve.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Seznam obrázků O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 2. Lasery v medicíně

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!