[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.4 Dekorace skla laserem O úroveň výše: 3. Lasery v průmyslu Pokračovat: 3.6 Laserové kalení

3.5 Laserové značkování

je založeno na místním odpaření materiálu na povrchu daného předmětu. Laserový svazek v tomto případě prochází maskou, ve které jsou vyříznuty znaky (písmena, číslice). Při dopadu záření na povrch materiálu vzniká na povrchové vrstvě obrazec daný předlohou. Další možností je pohyb svazku laserového záření po povrchu značkovaného materiálu nebo pohyb značkovaného předmětu. Znaky sloužící k identifikaci předmětů je možno nanášet na polovodičové, keramické a kovové povrchy, dále na papír, sklo, plasty, feritové elementy atd. Výška znaků je obvykle rovna zlomkům až jednotkám milimetrů, tloušťka odpařené vrstvy materiálu je v řádu mikrometrů. Pro tuto aplikaci se používají výkonové impulsní lasery s energií v impulsu až desítky joulů nebo kontinuální lasery (Nd:YAG laser, excimerové lasery). Předností laserového značkování je bezkontaktní zhotovování znaků a tím vyloučení případných deformací a napětí ve značkovaném materiálu.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.4 Dekorace skla laserem O úroveň výše: 3. Lasery v průmyslu Pokračovat: 3.6 Laserové kalení

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!