Fyzika mikrosvěta

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Vlny, částice, kvanta

 Waves, Particles & Quanta

 

  

Kvantová teorie je největší záhada, s jakou jsme se setkali. Nikdy ve svém životě jsem z toho nebyl tak na větvi jako dnes.

John Archibald Wheeler

Průchod potenciálovou bariérou ...

 

Základní texty C

Základní texty E

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

Interaktivní moduly C

Interaktivní moduly E

Cvičení  C

Cvičení E

Testy C

Testy E

 

 

Základní texty C  
POLKINGHORNE Kap. II . Jak to všechno začalo / (1.část)
ŠTOLL Kap. 2. Pohyb v  mikrosvětě / 2.1 - - 2.3
Kap. 3. Kvantování energie atomů / 3.1
JELEN Kap. 6. Úvod do kvantové fyziky etc. / 6.1 - 6.5 
HALLIDAY(CZ) Kap. 39. Fotony a de Broglieho vlny / VŠE

 

Základní texty E  
HALLIDAY Chap. 39. Photons and Matter Waves / VŠE
GIANCOLI Chap. 38. Early Quantum Theory and Models of the Atom / 38-1 -- 38-4, 38-9 -- 38-10

   

 

Další literatura C  
Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. : Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. Fragment 2000. Kap. 41 / 41.2 --  41.3
Beiser A. : Úvod do moderní fyziky. Academia 1978. Kap.3 / 3.1 --  3.5
Úlehla I., Suk M., Trka Z. : Atomy, jádra, částice. Academia 1990. Kap. 2 / 2.2
Čtení navíc
Jex I. : Max Planck. Prometheus. Praha 2000.
Čtení navíc
Buehrke T. : Převratné objevy fyziky. Academia, Praha 1999. Kap. Niels Bohr (1885 - 1962)

 

 

Další literatura E

Alternativně   

Beiser A. : Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill 1995. Chap. 2 / 2.2 -- 2.7
Krane  K : Modern Physics. 2nd Ed. Wiley 1996. Chap. 3 / 3.2 --  3.4
Thornton S.T, Rex A. : Modern Physics for Scientists and Engineers. Saunders 2000. Chap. 3 / 3.4 --  3.8

 

Webová místa C  
Lahůdka pro zvídavé
Z
ajac R. : Storočnica Planckovej konštanty.
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/sk_fy/SK_FYZ_3.00/zajac.htm

 

Webová místa E  
Physics 252 : Modern Physics.
http://www.phys.virginia.edu/classes/252/
[Photons] >>> Blackbody Radiation | The Photoelectric Effect | >>> Rays and Particles | [Atoms] >>> The Bohr Atom
Physics 126 : Blackbody Radiation
http://www.owlnet.rice.edu/~phys126/lectures/apr24/sld007.htm
Čtení navíc
Ekspong G. : The dual Nature of Light as Reflected in the Nobel Archive.
http://www.nobel.se/physics/articles/ekspong/index.html
Thomas D. : Rudiments of Quantum Theory : Experimental Tour.
http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm386/rudiment/tourexp/tourexp.htm
Nave C.R. : HyperPhysics : Bohr Theory
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

 

Interaktivní moduly C  
Záření černého tělesa, Planckův zákon v 2D [Java]
Planckův a Jeansův zákon  v 3D [Java]


Bohrův model atomu

Photon-Atom Interaction / Interakce fotonu s atomem
http://www.lightlink.com/sergey/java/java/atomphoton/index.html

 

Interaktivní moduly E  
Spectrum Explorer :  Blackbody Radiation Applet. [Java]
http://qsad.bu.edu/Applets/blackbody/applet.html
Blackbody Radiation / Záření černého tělesa
http://v4.sdsu.edu/testcenter/javaapplets/planckRadiation/index.html#ex1
Trochu jinak
Blackbody Radiation / Záření černého tělesa  (webMathematica)

http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Astronomy/Blackbody
Wien's Displacement Law /  Wienův posunovací zákon [Java]
http://webphysics.davidson.edu/faculty/dmb/blackbody/Wiendemo.html 
The Photoelectric Effect / Fotoelektrický jev [Java]
http://nacphy.physics.orst.edu/CPapplets/PhotoEl/Fotoele.html
Trochu jinak
The Photoelectric Effect / Fotoelektrický jev [Java]
http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/photoeffect.htm
Lahůdka pro zvídavé
El efecto Compton / Comptonův efekt [Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/compton/Compton.html
Spectra of  Gas Discharges / Spektra výbojů v plynech [Java]
http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/index.html

Hydrogen Atom Spectrum / Spektrum atomu vodíku [Java]
http://webphysics.davidson.edu/Applets/spectrum/default.html
Gas Lamps : Emission / Výbojky : Emise [Shockwave]
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/emission.html
Gas Lamps : Absorption / Výbojky : Absorpce [Shockwave]
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/absorption.html

Minispectroscopy
http://mo-www.harvard.edu/Java/MiniSpectroscopy.html
Lahůdka pro zvídavé
La cuantización de la energía / Kvantizace energie - Franckův-Hertzův pokus
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/frankHertz/frankHertz.htm
Franck-Hertz Experiment / Franckův-Hertzův pokus [Shockwave]
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/FranckHertz.html

 

Cvičení 1C  
Cvičení 1 / Exercise1

 

Cvičení 1E  
Exercise 1 / Cvičení 1

 

>>> Kontrolní test 2  <<<

 

Test 1 C  
---

 

Test 1  E  
Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 38
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter38/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

 

 

 

 Fyzika mikrosvěta