Fyzika mikrosvěta

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Struktura mikrosvěta

 Structure of the Microworld

  

Základní texty C

Základní texty E

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

Interaktivní moduly C

Interaktivní moduly E

Cvičení C

Cvičení E

Testy C

Testy E 

Základní texty C  
POLKINGHORNE ---
ŠTOLL Kap. 1. Struktura mikrosvěta / 1.1 -- 1.3
JELEN ---
HALLIDAY (CZ) Kap.43. Jaderná fyzika / 43.1

 

Základní texty E  
HALLIDAY Chap..43. Nuclear Physics / 43.1
GIANCOLI Chap. 38. Early Quantum Theory and Models of the Atom / 38-8

   

Další literatura C  
Beiser A. : Úvod do moderní fyziky. Academia 1978. Kap. 5 / 5.1 --  5.5
Úlehla I., Suk M., Trka Z. : Atomy, jádra, částice. Academia 1990. Kap. 2 / 2.3
Čtení navíc
Buehrke T. : Převratné objevy fyziky. Academia, Praha 1999. Kap. Ernest Rutherford (1871 -1937)

 

Další literatura E

Alternativně   

Beiser A. : Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill 1995. Chap. 4 / 4.1, Appendix
Krane  K : Modern Physics. 2nd Ed. Wiley 1996. Chap. 6 / 6.1 --  6.3
Thornton S.T, Rex A. : Modern Physics for Scientists and Engineers. Saunders 2000. Chap. 4 / 4.1 --  4.2

 

Webová místa C  
Nová fyzika : Prvních 50 let

 

Webová místa E  
Physics 252 : Modern Physics.
http://www.phys.virginia.edu/classes/252/
[Atoms] >>> Early Atomic Models : Vortices and Pudding | >>> Rutherford Experiment and the Beginning Nuclear Physics 
Haynie T. : Measuring e using the Millikan Apparatus / Měření e Millikanovým experimentem
http://webphysics.davidson.edu/Alumni/ToHaynie/OilDrop/oiltable.htm

 

 

Interaktivní moduly C  
Rozptyl částic alfa, Thomsonův a Rutherfordův model [Java]
Rozptyl částic alfa, jádrový model atomu


 

 

Interaktivní moduly E  
How Can We See the Structure of Atom ? / Jak můžeme vidět strukturu atomu ? [Java]
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-Scatter.html
Dispersión de partículas alfa por un núcleo / Rozptyl částic alfa na jádře [Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/dispersion/dispersion.html
La estructura atómica / Struktura atomu [Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/rutherford/rutherford.html
Rutherford Scattering / Rutherfordův rozptyl [Java]
http://www.scri.fsu.edu/~jac/Java/rutherford.html
Lahůdka pro zvídavé 
Rutherford verstrooling / Rutherfordův rozptyl
[Java]
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Rutherford4/index.htm
Trochu jinak
The Rutherford Experiment / Rutherfordův experiment
[Java]
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/
Lahůdka pro zvídavé 
Medida de la unidad fundamental de carga / Stanovení elementárního náboje, Millikanův experiment
[Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/millikan/millikan.html
El espéctrometro de masas / hmotnostní spektrometr [Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/espectrometro/espectro.html#El%20selector%20de%20velocidades
Bragg's Law and Difraction / Braggův zákon a difrakce [Java]
http://www.journey.sunysb.edu/ProjectJava/Bragg/home.html

 

>>> Kontrolní test 1 <<<

 

 Fyzika mikrosvěta