Fyzika mikrosvěta

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Základní studijní literatura

 Textbooks

 

 

   
   
Základní studijní literatura v češtině  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek
  
Základní texty
 

[ POLKINGHORNE ]

Polkinghorne J. :
Kvantový svět.

Aurora, Praha 2000.
ISBN 80-7299-017-9


 Kap. I - VIII  
Lze koupit v prodejnách knih / učebnic
Úvod do kvantové fyziky i pro čtenáře, kteří nejsou vybaveni potřebným matemaickým zázemím, v dodatku je však i výklad k některým pojmům s použitím jednoduchého matematického aparátu. Autor věnuje výraznou pozornost i filozofickým otázkám fyziky mikrosvěta. Excelentní kniha k moderní  fyzice  pro začátek i pozdější přemýšlení.. Neformální, svěží doplněk k "úředním" učebním materiálùm.
   
[ ŠTOLL ]                                                                                                                               Primární  text

stoll_fms1.gif (61445 bytes)

Štoll I :
Fyzika pro gymnázia. : Fyzika mikrosvěta. 2. vyd.

Prometheus, Praha 1993.
ISBN 80-85849-48-8

Pozn. : Třetí, přepracované vydání vyjde v 1. pololetí 2002.

Kap. 1 - 3
Lze koupit v prodejnách knih / učebnic
Samostatný díl osmisvazkové "maximalistické" monotematické řady učebnic  fyziky pro gymnázia věnovaný atomové, jaderné a částicové fyzice. Vzhledem k tomu, že rozsah i způsob výkladu této tématiky je srovnatelný s materiálem obvyklým v učebnicích označovaných jako "College Physics", je učebnice dobře použitelná i pro Preludium. 
     
[ JELEN ]

Jelen   :
Fyzika II

Vydavatelství  ČVUT, Praha 2000
I
SBN  80-01-01844-X


Kap. 6
Lze koupit v prodejně technické literatury ČVUT
Druhý díl osvědčeného skripta pro základní kurz fyziky na elektrotechnické fakultě. Citovaná kapitola je věnována problematice atomové a kvantové fyziky,.Vzhledem k rozsahu i ceně byla tato publikace vybrána jako realistický tištěný materiál k Preludiu. 

                                                                               Alternativa
  
[ HALLIDAY (CZ) ]                                                                                                               Primární text


Halliday D., Resnick R., Walker J .:
Fyzika 
Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM Prometheus, Brno a Praha 2001
ISBN 80-214-1869-9 (brožovaný  komplet))
ISBN 80-214-1868-0 (pevná vazba)

Část 5 : Moderní fyzika. Kap. 39 - 41
 

LOOK

 

 Lze koupit v prodejnách učebnic, možná i přímá objednávka  

   Přiřazení kapitol

Český překlad osvědčené a moderně zpracované učebnice fyziky. Publikace je rozdělena do pěti dílů, materiál pro Preludium je obsažen v poslední  části, věnované moderní fyzice. Obsahuje kapitoly : Fotony a de Broglieho vlny.Více o de Broglieho vlnách. Vše o atomech. Vedení elektřiny v pevných látkách. Jaderná fyzika. Energie z jádra. Kvarky,leptony a Velký třesk.                    

Doporučená doplňková literatura
   
[ SLOVNÍK ]

slovnik.gif (85152 bytes)

Mechlová E., Košťál K. a kol. :
Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz.

Prometheus, Praha 1999.
ISBN 80-7196-151-5

Kap.8
Lze koupit v prodejnách knih / učebnic
Užitečná doplňková publikace k Preludiu, obsahující kompaktní výklad pojmů z fyziky na úrovni vysokoškolského kurzu, citovaná kapitola je věnována atomové fyzice. Připravuje se i multimediální verze této encyklopedie.

  
  
Základní studijní literatura v angličtině  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek
   

[ POLKINGHORNE ]    

polkinghorne_en_cover1.gif (111254 bytes)

Polkinghorne J.C. : 
The Quantum World. Reprint Ed.

Princeton University Press 1986
ISBN
0691023883

Chap. I - VIII
Lze koupit např. ZDE
Úvod do kvantové fyziky i pro čtenáře, kteří nejsou vybaveni potřebným matematickým zázemím, v dodatku je však i výklad k některým pojmům s použitím jednoduchého matematického aparátu. Autor věnuje výraznou pozornost i filozofickým otázkám fyziky mikrosvěta. Excelentní kniha k moderní  fyzice  pro začátek i pozdější přemýšlení.. Neformální, svěží doplněk k "úředním" učebním materiálùm.
   
[ HALLIDAY ]

halliday_cover1.jpg (29982 bytes)  

Halliday D., Resnick R., Walker J. :
Fundamentals of Physics. Part 5. 6th Ed. (paperback)
 
Wiley , New York 2001
ISBN 0-471-36038-4

Chap. 39 - 41

    

Lze koupit např. ZDE
Druhý díl klasické a hojně používané učebnice k základnímu kurzu fyziky. Existuje český překlad této knihy. Ke knize je k dispozici  řada doplňků pro podporu studia, včetně webového místa.  Existuje též placená verze pod WebCT . Kompletní kurz : Halliday D., Resnick R., Walker J. :Fundamentals of Physics.Extended Ed..Ed. Wiley , New York 2001.  ISBN 0-471-33236-4 
                                                                                 Alternativa
  
[ GIANCOLI ]Take a Tour of the Book

Giancoli D.C. :
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Vol. 2. 3rd Ed.

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
ISBN 0-13-021519-8

 
Chap. 38 - 40
Lze koupit např. ZDE
Druhý díl nového  vydání perfektní  učebnice k  základnímu kurzu fyziky pro univerzity s vynikajícím komplementárním, volně přístupným webovým místem,Existuje i jeho vylepšená placená verze pod WebCT.  Kompletní kurz : Giancoli D.C. :Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 3rd Ed.Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000. ISBN 0-13-021517-1
  

   

 

 Fyzika mikrosvěta