Fyzika mikrosvěta

 

   

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Interaktivní moduly
Interactive Modules

 

 

 

 

Úvod Struktura mikrosvěta  
  Vlny, částice, kvanta  
Cvičení 1 Kvantový obraz mikrosvěta Test 1
Cvičení 2 Kvantová teorie atomů Test 2
Cvičení 3 Aplikace, lasery a počítače Test 3
  Fyzikální konstanty  
  Pomocný software Závěr

 

 

 

   
   
   
  Úvod
   
    Opakování
Intro to Plasma / Atomy, molekuly, stavy látky (Shockwave)
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=34
   
 

ZAČÁTEK

 
 
 
   
  1. Struktura mikrosvěta
   
  Rozptyl částic alfa, Thomsonův a Rutherfordův model
    How Can We See the Structure of Atom ? / Jak můžeme vidět strukturu atomu ?
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaApp/e-Scatter.html
    Rutherford Scattering / Rutherfordův rozptyl
http://www.scri.fsu.edu/~jac/Java/rutherford.html
    Trochu jinak
The Rutherford Experiment / Rutherfordův experiment 
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/
  Rozptyl částic alfa, jádrový model atomu
    Bragg's Law and Difraction
http://www.journey.sunysb.edu/ProjectJava/Bragg/home.html
    Opakování
Jednotky a soustavy jednotek
 

ZAČÁTEK

 
 
   
  2.  Vlny, částice, kvanta
   
  Záření černého tělesa, Planckův zákon v 2D
    Spectrum Explorer :  Blackbody Radiation Applet.
http://qsad.bu.edu/Applets/blackbody/applet.html
    Blackbody Radiation / Záření černého tělesa
http://v4.sdsu.edu/testcenter/javaapplets/planckRadiation/index.html#ex1
    MSU Java Applets : Blackbody Spectrum / Spektrum černého tělesa.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/blackbody/black.htm
    Trochu jinak
Blackbody Radiation / Záření černého tělesa (webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Astronomy/Blackbody
  Planckův a Jeansův zákon  v 3D 
    Wien's Displacement Law /  Wienův posunovací zákon 
http://webphysics.davidson.edu/faculty/dmb/blackbody/Wiendemo.html 
    The Photoelectric Effect / Fotoefekt 
http://nacphy.physics.orst.edu/CPapplets/PhotoEl/Fotoele.html
    Trochu jinak
The Photoelectric Effect / Fotoelektrický jev
http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/photoeffect.htm
    MSU Java Applets : Photo Effect  / Fotoelektrický jev
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm
    Lahůdka pro zvídavé
El efecto Compton / Comptonův efekt
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/compton/Compton.html
    Spectra of Gas Discharges / Spektra výbojů v plynech
http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/index.html
    Hydrogen Atom Spectrum / Spektrum atomu vodíku
http://webphysics.davidson.edu/Applets/spectrum/default.html
   Bohrův model atomu
    MSU Java Applets : Bohr Atom / Bohrův atom
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap29/Bohr/app.htm
   
    Minispectroscopy
http://mo-www.harvard.edu/Java/MiniSpectroscopy.html
 

ZAČÁTEK

 
 
  Cvičení 1 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 38
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter38/deluxe.html
>>>  Physlet Problems
   
   
  Test 1 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 38
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter38/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

     ZAČÁTEK

       
   
  3.  Kvantový obraz mikrosvěta
   
  De Broglieho vlny
    Trochu jinak
  De Broglieho vlny a planetární model (Shockwave)
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/Bohr.html
    Opakování  
Double Slits Young Experiment / Youngův dvouštěrbinový experiment
http://www.univ-bechar.org/youngE.htm
Young's  Double Slit Experiment / Youngův dvouštěrbinový experiment
http://surendranath.tripod.com/DblSlt/DblSltApp.html
  Dvouštěrbinový experiment s elektrony
    Double Slit Difraction / Difrakce částic na dvou štěrbinách (Shockwave)
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/doubleslit/index.html
    Double Slit Experiment / Dvouštěrbinový experiment
http://bonner-pc8.rice.edu/PhysicsApplets/TwoSlitFrame.html
  Heisenbergova  relace neurčitosti
    Trochu jinak
    Quantum  Mechanical  Uncertainty (Shockwave)
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/QMuncert.html
    Heisenberg's Uncertainty  Principle / Heisenbergův princip neurčitosti
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/heisenbergmain.html
  Nekonečně hluboká potenciálová jáma
    Trochu jinak

A Particle in an Infinite Square Potential Well / Částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě (webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Physics/Quantum

  Pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky
  Lineární oscilátor
    Simple Harmonic Oscillator / Jednoduchý harmonický oscilátor
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/qhomain.html
    Lahůdka pro zvídavé
QTime  / Nestacionární systémy
http://webphysics.davidson.edu/applets/qtime4/default.htm
    Lahůdka pro zvídavé
Packet Evolution in Square Potentials / Vývoj vlnového balíku v pravoúhlých potenciálech
http://bonner-pc8.rice.edu/PhysicsApplets/WavePacket.html
     
 

ZAČÁTEK

 
 
  Cvičení 2 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 39
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter39/deluxe.html
>>>  Physlet Problems
   
   
  Test  2 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 39
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter39/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

      ZAČÁTEK

      
   
  4 .  Kvantová teorie atomů
   
  Radiální vlnové funkce atomu vodíku
  Úhlové vlnové funkce atomu vodíku
    Energy Levels of the Hydrogen Atom / Energetické hladiny atomu vodíku
http://www.physics.nwu.edu/ugrad/vpl/atomic/hydrogen.html 
    Trochu jinak
The Hydrogen Atom / Atom vodíku (webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Physics/Hydrogen
   
  Kvasiperiodické vlastnosti atomů
    Elemental Spectra / Spektra prvků
http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html
    Opakování
Periodic Table  / Periodická soustava   
http://ir.chem.cmu.edu/irProject/applets/pertable/default.asp
  Struktura  složitých atomů
    MSU Java Applets : Electron Configurations / Konfigurace elektronů.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/period/electron.htm
    Trochu jinak
David's Whizzy Periodic Table
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a3.html
 

ZAČÁTEK

 
 
  Cvičení 3 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 40
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter40/deluxe.html
>>>  Physlet Problems
   
   
  Test 3 Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 40
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter40/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

    ZAČÁTEK

      
   
  5.  Aplikace, lasery a kvantové počítače
     
  Princip laseru
    Physics 2000 : Lasers / Fyzika 2000 : Lasery
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
>>> Table of Contents >>> Lasers
    JavaPhysMath Applets : The Laser
http://www.lightlink.com/sergey/java/
 >>> The Laser
      Helium - Neon Laser / Helium - neonový laser (Shockwave)
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/henelaser.html
     
 

   ZAČÁTEK

 
 
     
  Závěr
     
      Opakování
Ecole Polytechnique :  Quantum Physics Online
http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/en/index.html
 

   ZAČÁTEK

   
  
   
  D1. Fyzikální konstanty
   
  Fyzikální konstanty, jednotky a soustavy
    Fundamental Physical Constants / Základní fyzikální konstanty
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Results?category=abbr_in
    Conversion of Units / Konverze jednotek
http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/units_en.html
    Conversion Factors for Energy Equivalents / Konverzní  faktory pro energii
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/energy.html

 

ZAČÁTEK

 
 
   
  D2. Pomocný software
   
    Taschenrechner / Kalkulačka (něm.)
http://webdeveloper.earthweb.com/pagedev/webjs/item/0,3602,12745_55871,00.html
  megaCalculator : A Web-based Scientific Calculator / Vědecká kalkulačka na Webu
http://www.megaconverter.com/calc/ca_home.htm
Astro-Physical Calculator / Kalkulačka pro fyziku a astrofyziku
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constants/calc.html
JavaScript Pocket Computer for Physics / Kalkulačka pro fyzikální výpočty
http://www.physique.fundp.ac.be/Comp/PhysComp.html
The Versatile Unit Converter 
http://dpmc.unige.ch/gr_giovannini/cb/vuc/converter.html
  DataGraph : 2D graf
    The Ultimate Graphing Tool for Students /Vynikající grafický program pro studenty
http://www.journey.sunysb.edu/ProjectJava/lisa1998/graph/advGraph/home.html
    Grapheur / Zobrazování  grafů
http://bugatti.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/grapheur.html
    SGI : Simple Object Based Draw Program / Jednoduchý objektový kreslicí program
http://www-europe.sgi.com/fun/java/mark/index.html
  SPlotterA : 3D graf
  SPlotterB : 3D graf
    Trochu jinak

Plot3D : Three-Dimensional Plotting / Třírozměrné zobrazení (webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Graphics/Plot3D

   
    Lahůdka pro zvídavé
Davidson College : ODE Applet / Řešení obyčejných diferenciálních rovnic
http://webphysics.davidson.edu/applets/ode/default.html 
     
 

ZAČÁTEK

 

 

 

 Fyzika mikrosvěta