Fyzika mikrosvěta

  

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Cvičení 1

 Exercise 1

     

  

 

Cvičení jsou k dispozici v češtině a  v angličtině . České texty zadání úloh v oddílu 1C jsou k dispozici v překladu Hallidayovy učebnice. Pokud k ní nemáte přístup, obraťte se na učitele vedoucího cvičení. Interaktivní úkoly v angličtině jsou na webové stránce k Giancoliho učebnici.  Klikněte na  adresu v oddílu 1E a pak volte Physlet Problems.

 

Cvičení 1 C  
HALLIDAY (CZ) : Halliday D., Resnick R., Walker J. : Fyzika. Část 5. Moderní fyzika. 
Kap. 39         
STR.1050,    ODST. 39.2 1C 6C 8C 10Ú 14Ú  
STR.1051,    ODST. 39.3 17C 21C   24Ú 28Ú 30Ú
STR.1051-2, ODST. 39.4 31C 32C   36Ú 40Ú 46Ú

 

Cvičení 1 E Důležitá poznámka / Important Comment
GIANCOLI : Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 38 [Java]
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter38/deluxe.html
>>>  Physlet Problems

 

 

Kalkulačka
Alternativy

Konstanty / Constants

Calculator

 

 Fyzika mikrosvěta