Fyzika mikrosvěta

 

  

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Kvantový obraz mikrosvěta

 Quantum Picture of the Microworld

 

  

Einstein prohlásil, že je-li kvantová mechanika správná, pak je svět šílený. V pořádku, měl pravdu. Svět je šílený.

Daniel Greenberger

 

Základní texty C

Základní texty E

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

Interaktivní moduly C

Interaktivní moduly E

Cvičení C

Cvičení E

Testy C

Testy E

 

 

 

Základní texty C  
POLKINGHORNE Kap. II . Jak to všechno začalo / (2. část)
Kap III. Nářadí k práci / VŠE
Kap. IV. Kudy proletěl ? / VŠE
Kap. V. Pouze částečná znalost / VŠE
ŠTOLL Kap. 2. Pohyb v  mikrosvětě / 2.4 - - 2.5
JELEN Kap. 6. Úvod do kvantové fyziky etc. / 6.6 --  6.9
HALLIDAY(CZ) Kap. 40. Více o de Broglieho vlnách / VŠE
SLOVNÍK Kap. 8. Kvantová fyzika a struktura látek / 8.1

 

Základní texty E  
HALLIDAY Chap. 40. More about Matter Waves / VŠE
GIANCOLI Chap. 38. Early Quantum Theory and Models of the Atom / 38-5 -- 38.6, 38.11
Chap. 39. Quantum Mechanics / 39.1 -- 39.10

 

Další literatura C  
Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M. : Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. Fragment 2000. Kap. 37 / VŠE. Kap. 38 / VŠE
Beiser A. : Úvod do moderní fyziky. Academia 1978. Kap. 7 / 7.1 -- 7.9 . Kap. 8 / 8.1 -- 8.8
Úlehla I., Suk M., Trka Z. : Atomy, jádra, částice. Academia 1990. Kap. 3 /  3.1 -- 3.4
Čtení navíc
Gribbin J. : Pátrání po Schroedingerově kočce. Columbus. Praha 1998.

   

Další literatura E

Alternativně   

Beiser A. : Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill 1995. Chap. 3 / VŠE
Krane  K : Modern Physics. 2nd Ed. Wiley 1996. Chap. 4 / VŠE . Chap. 5 / VŠE
Thornton S.T, Rex A. : Modern Physics for Scientists and Engineers. Saunders 2000. Chap. 5 / VŠE. Chap. 6 / VŠE

 

Webová místa C  
Podolský J. : Dvouštěrbinové experimenty v kvantové teorii.
http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~Podolsky/Kvant/Dvojster.htm

 

Webová místa E  
Quantum Theory. In : Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001.
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761559884
Trochu jinak
Harvard CORE Course : Introduction to Quantum Mechanics. (Shockwave)
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/QM.html>

Physics 252 : Modern Physics.
http://www.phys.virginia.edu/classes/252/
[Particles and Waves]  >>>  / VŠE
[Schroedinger's Equation] >>> / VŠE

Thomas D. : Rudiments of Quantum Theory : Quantum Theory Comes of Age.
http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm386/rudiment/tourquan/tourquan.htm
Lahůdka pro zvídavé
Interferometry with Electrons and Ions
http://www.ati.ac.at/~summweb/ifm/main.html
 
Nave C.R. : HyperPhysics.
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
>>> Quantum Physics
The Wilson - Squier Group : Education
http://www-wilson.ucsd.edu/education/
[ Physical Chemistry]  >>> Quantum Mechanics / Why Quantum Mechanics ? ---  The Rigid Rotor
Čtení navíc
Quantum Electrodynamics. In : Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001.
http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?z=1&pg=2&ti=761563893#s2
Natori H. : Quantum Mechanics : Numerical Solutions of Schroedinger Equation
http://www.physics.brocku.ca/www/faculty/sternin/teaching/mirrors/qm/index.html
Trochu jinak
Michielsen K., De Raedt H. :Quantum Mechanics (mpg movies)
http://rugth30.phys.rug.nl/QuantumMechanics/Default.htm
>>> Introduction  |  >>> Interference | >>> Motion in a Potential
Lahůdka pro zvídavé
Heisenberg's Uncertainty  Principle / Heisenbergův princip neurčitosti
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/heisenbergmain.html

The more precisely the position is determined, the less precisely the momentum is known in this instant, and vice versa.
--Heisenberg, uncertainty paper, 1927

 

Interaktivní moduly C  
De Broglieho vlny
Trochu jinak
De Broglieho vlny a planetární model [Shockwave]
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/Bohr.html
Dvouštěrbinový experiment s elektrony
Nekonečně hluboká potenciálová jáma
Pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky

 

Lineární oscilátor

 

Interaktivní moduly E  
Opakování
Young's  Double Slit Experiment / Youngův dvouštěrbinový experiment [Java]
http://surendranath.tripod.com/DblSlt/DblSltApp.html
Double Slit Difraction / Difrakce částic na dvou štěrbinách (Shockwave)
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/doubleslit/index.html
Double Slit Experiment / Dvouštěrbinový experiment [Java]
http://bonner-pc8.rice.edu/PhysicsApplets/TwoSlitFrame.html
Lahůdka pro zvídavé
De interferentieproef van Young / Simulace Youngova dvouštěrbinového experimentu
[Java]
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/young/young_2.htm
Trochu jinak
Quantum  Mechanical  Uncertainty (Shockwave)
http://www.7stones.com/Homepage/Publisher/QMuncert.html
Lahůdka pro zvídavé
The Uncertainty Principle / Princip neurčitosti
http://www.aip.org/history/heisenberg/p08.htm
La difracción de micropartículas , El principio de incertdumbre / Difrakce mikročástic, princip neurčitosti [Java]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/difraccion/difraccion.htm
Trochu jinak
A Particle in an Infinite Square Potential Well / Částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciálové jámě (webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Physics/Quantum
La caja de potencial / Nekonečně hluboká potenciálová jáma
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/pozo/caja.htm
El poso de potencial / Potenciálová jáma konečné hloubky
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/pozo/pozo.htm
Simple Harmonic Oscillator /Jednoduchý harmonický oscilátor[Java]
http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/qhomain.html
Lahůdka pro zvídavé
QTime  / Nestacionární systémy
[Java]
http://webphysics.davidson.edu/applets/qtime4/default.h
Gaussian Wave Packet [Java]
http://bonner-pc8.rice.edu/PhysicsApplets/GaussianPacket.html
 
Lahůdka pro zvídavé [Java]
Packet Evolution in Square Potentials / Vývoj vlnového balíku v pravoúhlých potenciálech
http://bonner-pc8.rice.edu/PhysicsApplets/WavePacket.html
Maestri J., Landau R., Paez M. : Movies of Wavepacket-Wavepacket Quantum Scattering
http://nacphy.physics.orst.edu/ComPhys/PACKETS/


Cvičení 2 C  
Cvičení 2 / Exercise 2

 

Cvičení  2 E  
Exercise 2 / Cvičení 2
Christian W. : Quantum Physics I : Quantum Properties of the Infinite Square Well
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics001E.htm
Lahůdka pro zvídavé
Garcia A.F. : Quantum Physics I I: Quantum Properties of the Finite Square Well
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics002E.htm

 

>>>  Kontrolní test 3  <<<

 

Pokyny

Zábava pro ty lepší ...

Start

 

Test 2 C  
---

Test 2  E  
Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 39
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter39/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

 

 

 

 Fyzika mikrosvěta