Fyzika mikrosvěta

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
K
vantová teorie atomů

 Quantum Theory of Atoms

 

  

Když čtu popisy vědecké činnostii, které napsali sociologové, říkám si často, že tak nějak by se cítil atom, kdyby mohl číst učebnice kvantové mechaniky.

James Trefil

 

Základní texty C

Základní texty E

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

Interaktivní moduly C

Interaktivní moduly E

Cvičení C

Cvičení E

Testy C

Testy E

 

 

 

Základní texty C  
POLKINGHORNE ---
ŠTOLL Kap. 3. Atomová fyzika / 3.2 -- 3.3
JELEN Kap. 6. Úvod do kvantové fyziky etc. / 6.10--  6.14
HALLIDAY(CZ) Kap. 41. Vše o atomech / 41.1 - 41.10
SLOVNÍK Kap. 8. Kvantová fyzika a struktura látek / 8.4

 

Základní texty E  
HALLIDAY Chap. 41. All about Atoms / 41.1 - 41.10
GIANCOLI Chap. 40. Quantum Mechanics of Atoms / 40-1 -- 40-7

 

Další literatura C  
Beiser A. : Úvod do moderní fyziky. Academia 1978. Kap. 10 / VŠE. Kap. 11 / VŠE
Úlehla I., Suk M., Trka Z. : Atomy, jádra, částice. Academia 1990. Kap. 4 / 4.1 --  4.5. Kap. 5 / 5.1 -- 5.3

   

Další literatura E

Alternativně   

Beiser A. : Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill 1995. Chap. 7 / VŠE
Krane  K : Modern Physics. 2nd Ed. Wiley 1996. Chap. 7 / 7.1 -- 7.6 . Chap. 8 / 8.1 --  8.6
Thornton S.T, Rex A. : Modern Physics for Scientists and Engineers. Saunders 2000. Chap. 7 / 7.1 -- 7.3. Chap. 8 / 8.1 --  8.2

 

Webová místa C  
---

 

Webová místa E  
Nave C.R. : HyperPhysics : The Hydrogen Atom
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydsch.html

Čtení navíc
Eric Weinstein's Treasure Trove of Physics : Hydrogen Atom
http://treasure-troves.com/physics/HydrogenAtom.html

Physics 252 : Modern Physics.
http://www.phys.virginia.edu/classes/252/
[ Many Electron Atoms ]  >>>  / VŠE
The Wilson - Squier Group : Education
http://www-wilson.ucsd.edu/education/

[ Physical Chemistry]  >>> Quantum Mechanics / Atoms --- Molecules
[ General Chemistry ] >>> Basics of Quantum Mechanics --- Atomic Orbitals
WebElements : The Periodic Table on the WWW.
http://www.webelements.com/
ChemTutor : Atomic Structure.
http://www.chemtutor.com/struct.htm#top

 

Interaktivní moduly C  
Radiální vlnové funkce atomu vodíku
Úhlové vlnové funkce atomu vodíku


Struktura složitých atomů
   

 

Interaktivní moduly E  
Energy Levels of the Hydrogen atom / Energetické hladiny atomu vodíku
http://www.physics.nwu.edu/ugrad/vpl/atomic/hydrogen.html 
Lahůdka pro zvídavé
De Schroedingergelijking voor het H-atom / Radiální vlnové funkce vodíkového atomu
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Eigenfunctie2/index.htm
Trochu jinak
Hydrogen Atom / Vodíkový atom
(webMathematica)
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Physics/Hydrogen
http://library.wolfram.com/webMathematica/MSP/Explore/Physics/Hydrogen
Hydrogen Atom : Probability Density in 2D / Vodíkový atom v 2D zobrazení
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/kwantum/Hydrogen2D.htm
Elemental Spectra / Spektra prvků
http://jersey.uoregon.edu/elements/Elements.html
Lahůdka pro zvídavé
De Larmor Precessie / Larmorova presese
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/larmor/index.htm
El spín del electrón -Spin elektronu
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/sternGerlach/sternGerlach.htm
Het experiment van Stern-Gerlach / Sternův-Gerlachův experiment
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/sternGerlach/index.htm
Opakování 3
Periodic Table  / Periodická soustava   
http://ir.chem.cmu.edu/irProject/applets/pertable/default.asp
Trochu jinak
David's Whizzy Periodic Table
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a3.html
WebElements : Professional Edition
http://www.webelements.com/index.html
Lahůdka pro zvídavé
Blackboard : Perodic Table of Elements (Flash)
http://resources.blackboard.com/scholar/general/pages/liveconcepts/periodic_table2/periodic_table2.html 
The Orbitron : a Gallery of Orbitals on the WWW
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/
 

 

Cvičení  3C  
Cvičení 3 / Exercise 3

 

Cvičení   3E  
Exercise 3 / Cvičení 3
Lahůdka pro zvídavé
Christian W. : Quantum Physics III : Quantum Properties of the Hydrogenic Atom [Java]
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics003E.htm

>>> Kontrolní test 4 <<<

 

Pokyny

Zábava pro ty lepší ...

Start

 

Test 3 C  
---

 

Test 3  E  
Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 40
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter40/deluxe.html
>>> Practice Questions  &  >>> Practice Problems

 

 

 

 Fyzika mikrosvěta