Fyzika mikrosvěta

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Aplikace, lasery a počítače

Lasers & Quantum Computing 

 

 

 

Základní texty C

Základní texty E

Další literatura C

Další literatura E

Webová místa C

Webová místa E

Interaktivní moduly C

Interaktivní moduly E

Cvičení C

Cvičení E

Testy C

Testy E

 

 

 

 

Základní texty C  
POLKINGHORNE ---
ŠTOLL Kap. 3. Atomová fyzika / 3.5
JELEN Kap. 6. Úvod do kvantové fyziky etc. / 6.19
HALLIDAY (CZ) Kap. 41. Vše o atomech / 41.11 - 41.12

 

Základní texty E  
HALLIDAY Chap. 41. All about Atoms / 41.11 - 41.12
GIANCOLI Chap. 40. Quantum Mechanics of Atoms / 40-8 -- 40-10

 

Další literatura C  
Úlehla I., Suk M., Trka Z. : Atomy, jádra, částice. Academia 1990. Kap. 6 / 6.1 -- 6.2, 6.8
Čtení navíc
Vrbová M.,Jelínková H.,Gavrilov P. :
Úvod do laserové techniky. Vydavatelství ČVUT 1994.

   

Další literatura E

Alternativně   

Beiser A. : Concepts of Modern Physics. 5th Ed. McGraw Hill 1995. Chap. 4 / 4.9
Krane  K : Modern Physics. 2nd Ed. Wiley 1996. Chap. 8 / 8.8
Thornton S.T, Rex A. : Modern Physics for Scientists and Engineers. Saunders 2000. Chap. 10 / 10.2

 

Webová místa C  
Jelínková H. : Aplikace laserů
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/lasery/index.html

 

Webová místa E  
Laser Tutorial
http://members.aol.com/WSRNet/tut/t1.htm
Laser . In : Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2001.
http://encarta.msn.com/find/concise.asp?mod=1&ti=761578658&page=2
Weschler M. : How Lasers Work.
http://www.howstuffworks.com/laser.htm
Bell Labs : Lasers
http://www.bell-labs.com/history/laser/
Prague Asterix Laser System
http://www.fzu.cz/~rus/index.htm
Science on High-Energy Lasers : From Today to the NIF
http://www.llnl.gov/science_on_lasers/
The Amazing Power of the Petawatt
http://www.llnl.gov/str/MPerry.html
Zeilinger A. : Fundamentals of Quantum Information
http://physicsweb.org/article/world/11/3/9
DC Physics : Leaps in Quantum Computing
http://www.dctech.com/physics/features/physics_0400a.html
How Stuff Works : How Teleportation Will Work
http://www.howstuffworks.com/teleportation.htm
DMOZ : Quantum Teleportation Links
http://dmoz.org/Science/Physics/Quantum_Mechanics/Quantum_Teleportation/
IBM : Quantum Teleportation
http://www.research.ibm.com/quantuminfo/teleportation/
Lahůdka pro zvídavé
Laser Physics in UMEA : Links to Interesting Activities
.
http://www.phys.umu.se/laser/links2.htm

 

Interaktivní moduly C  
Princip laseru

 Helium-neonový laser
 


 

Interaktivní moduly E  
Physics 2000 : Lasers
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
>>> Table of Contents >>> Lasers
JavaPhysMath Applets : The Laser
http://www.lightlink.com/sergey/java/
 
>>> The Laser
Helium - Neon Laser / Helium - neonový laser (Shockwave)
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/henelaser.html
Ruby Laser / Rubínový laser (Shockwave)
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/rubylaser.html
 

 

>>> Kontrolní test 5<<<

 

Pokyny

Zábava pro ty lepší ...

Start

 

 Fyzika mikrosvěta