Fyzika mikrosvěta

  

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Cvičení 3

 Exercise 3

     

  

 

Cvičení jsou k dispozici v češtině a  v angličtině . České texty zadání úloh v oddílu 3C jsou k dispozici v překladu Hallidayovy učebnice. Pokud k ní nemáte přístup, obraťte se na učitele vedoucího cvičení. Interaktivní úkoly v angličtině jsou na webové stránce k Giancoliho učebnici.  Klikněte na  adresu v oddílu 3E a pak volte Physlet Problems.

 

 

Cvičení 3 C  
HALLIDAY (CZ) : Halliday D., Resnick R., Walker J. : Fyzika. Část 5. Moderní fyzika. 
Kap.  40 - 41         
STR. 1077,   ODST. 40.7 33C 37C   40Ú 50Ú 57Ú
STR. 1102,   ODST. 41.4  8C 11C   12Ú    
STR. 1102,   ODST. 41.5 17C      18Ú    
STR. 1102,   ODST. 41.6 Počítání navíc : Libovolně vybrané 2 - 3  příklady / úlohy
STR. 1102,   ODST. 41.9       30Ú 35Ú  
STR. 1103,   ODST.41.10  37C     41Ú 50Ú  
STR. 1104,   ODST.41.11 Počítání navíc : Libovolně vybrané 2 - 3  příklady / úlohy

 

 

Cvičení  3 E   Důležitá poznámka / Important Comment

Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 40
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter40/deluxe.html
>>>  Physlet Problems

Lahůdka pro zvídavé
Christian W. : Quantum Physics III : Quantum Properties of the Hydrogenic Atom [Java]
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics003E.htm

 

Kalkulačka
Alternativy

Konstanty / Constants

Calculator

 

 Fyzika mikrosvěta