Fyzika mikrosvěta

  

 

 

 

 

PRELUDIUM K MODERNÍ FYZICE
Cvičení 2

 Exercise 2

  

 

Cvičení jsou k dispozici v češtině a  v angličtině . České texty zadání úloh v oddílu 2C jsou k dispozici v překladu Hallidayovy učebnice. Pokud k ní nemáte přístup, obraťte se na učitele vedoucího cvičení. Interaktivní úkoly v angličtině jsou na webové stránce k Giancoliho učebnici.  Klikněte na  adresu v oddílu 2Ea pak volte Physlet Problems.

 

 

Cvičení 2 C  
HALLIDAY (CZ) : Halliday D., Resnick R., Walker J. : Fyzika. Část 5. Moderní fyzika. 
Kap. 39  - 40         
STR. 1052,    ODST. 39.6 50C  52C   55Ú 62Ú  
STR. 1053,    ODST. 39.7       69Ú    
STR. 1053,    ODST. 39.8  75C          
STR. 1054,    ODST. 39.9 Počítání navíc : Libovolně vybrané 2 - 3  příklady / úlohy
STR. 1075,    ODST. 40.3 4C  6C   13Ú 15Ú  
STR. 1076,    ODST. 40.4 Počítání navíc : Libovolně vybrané 2 - 3  příklady / úlohy
STR. 1076,    ODST.40.6  22C 23C   24Ú 25Ú  

 

Cvičení  2 E  Důležitá poznámka / Important Comment
Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers. 3rd Ed. Chap. 39
http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/giancoli3/chapter39/deluxe.html
>>>  Physlet Problems
Christian W. : Quantum Physics I : Quantum Properties of the Infinite Square Well [Java]
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics001E.htm
Lahůdka pro zvídavé
Garcia A.F. : Quantum Physics II: Quantum Properties of the Finite Square Well
http://www.nhn.ou.edu/~walkup/demonstrations/WebAssignments/QuantumPhysics002E.htm

 

Kalkulačka
Alternativy

  Konstanty / Constants

Calculator

 

 Fyzika mikrosvěta