Online výuka exaktních oborů

Koncepce a realizace

 

Ladislav Drška

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze

 

   TEL.  : 2 - 2191 2276    drska@antu.fjfi.cvut.cz
    FAX  : 2 - 688 48 18     http://vega.fjfi.cvut.cz/

 

Úvod

 

Charakteristiky online výuky exaktních oborů (EO)

Metodika tvorby dokumentů pro online výuku  EO

První kroky k online výuce EO na KFE FJFI ČVUT

 

Závěr