>>>  VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION PEDAGOGY  <<<

Online výuka exaktních oborů

První kroky k online výuce EO na KFE FJFI ČVUT

Online Learning of Exact Disciplines

First Steps to Online Learning of Exact Disciplines at the FNSPE CTU


 

The challenge of education is to prepare students for their future - not our past.
Unknown


You can't engineer tomorrow's solutions on yesterday's technology
.
M.L. Norman

 

 


 

 

Some Development Project Carried out at the Department of Physical Electronics FNSPE CTU 
(sorry, in Czech only)

 

 

Některé rozvojové projekty 
LPFI FJFI ČVUT

Realizované projekty

F1062/1997 FRVŠ ČR Informatická podpora výuky matematiky a fyziky a získávání nadaných studentůl pro studium přírodních a technických oborů
3297009 IGA ČVUT Fyzika na WWW pro budoucí studenty ČVUT
F1260 / 1998 FRVŠ ČR Server pro virtuální katedru fyzikálních věd a informatické pedagogiky
309800904 IGA ČVUT Komputerizované kurzy praktické informatiky a fyziky pro studenty ČVUT
795 / 1999 FRVŠ ČR Virtuální workshop fyziky mikrosvěta a megasvěta
309912014 IGA ČVUT Výukové materiály pro virtuální katedru fyzikálních věd

Nové projekty

300012614 IGA ČVUT Příprava a využití materiálů pro výuku inženýrských oborů na síti
3000... IGA ČVUT Rozvoj WWW kurzů distančního a celoživotního vzdělávání na ČVUT

Navrhované projekty

Návrh / 2001 FRVŠ ČR Centrum pro aktivní online výuku exaktních oborů

 

 


 

 

Struktura Virtuální katedry fyzikálních věd a informatické pedagogiky 

 

 

 

 

 #TOP

 

 


 

 

 

 

SERVER VEGA

http://vega.fjfi.cvut.cz/ 

Credit : DreamArtists

 

 


 

Sections of the Virtual Department of Physical Sciences and Information  Pedagogy

 

 

Sekce virtuální katedry fyzikálních věd

a informatické pedagogiky

                                               
                           
       

Virtuální
katedra
a server
Vega

           
   

 

             
   

Obecná
a teoretická
fyzika

   

Informatická
pedagogika
a online
výuka

   
           
   

Virtuální katedra
fyzikálních věd
a informatické
pedagogiky

   
       
           

Studentské
projekty
a webové
stránky

   
               
   

Moderní
a postmoderní
fyzika

   
       
       

Matematika
a informatika
pro fyziku

Naši hosté,
přátelé
a sponzoři

   
           
                   
                   
   

Aplikovaná
fyzika
a fyzikální
inženýrství

Zajímavá
webová
místa
atd.

   

Konference,
semináře
a workshopy

   
           
           
           
                                   
                                   

 

 


 

Sekce Virtuální katedry fyzikálních věd a informatické pedagogiky

 

Sections of the Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy

 
The Virtual Department and Server Vega Information Pedagogy and Online Learning
General and Theoretical
Physics
Student Projects and Web Pages  
Modern and Postmodern 
Physics
Our Guests,  Friends and Sponsors  
Applied Physics and Physical Engineering Conferences, Workshops, Seminars
Mathematics and Information Science for Physics Cool URLs etc.  
 

 

 

secvide.jpg (79310 bytes)

 

Click on the thumbnail to display a full-sized version of the inage

 

 

 #TOP

 


 

 

 

Virtuální katedra fyzikálních věd a  informatické pedagogiky
Virtual Deparment of Physical Sciences and Information Pedagogy  (1)

 
Virtuální  katedra a server Vega
The Virtual Department and Server Vega
 
Obecná a teoretická fyzika
General and Theoretical Physics
Současná fyzika pro budoucí experty   
Contemporary Physics for Prospective Experts  (In Czech)
L. Drška, FJFI ČVUT, koordinátor / Editor 
Server Aldebaran Fyzika II : Přehled vztahů a příklady
Physics II  : Formulas and Examples
P. Kulhánek, FEL ČVUT  >>> Server Aldebaran
  Vlny, optika, kvanta : Příklady a programy
Waves, Optics, Quanta : Exampes and Programs  (In Czech)
L. Drška, FJFI ČVUT koordinátor / Editor
 
Moderní a postmoderní fyzika
Modern and Postmodern Physics
  Materiály k moderní fyzice (pracovní verze)
Topics in Modern Physics (preliminary version)
L. Drška, FJFI ČVUT
Server
Aldebaran
Kvantová teorie
Quantum Theory (in Czech)
P. Kulhánek, FEL ČVUT 
Server
Aldebaran
Astrofyzika
Astrophysics
P. Kulhánek, FEL ČVUT
 

 

 

 

 

 

Virtuální katedra fyzikálních věd a  informatické pedagogiky
Virtual Deparment of Physical Sciences and Information Pedagogy   (2)
 
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
Applied Physics and Physical Engineering
  Elektronika 
Electronics  (In Czech)
M. Tichý, MFF UK
  Praktikum optoelektroniky (bude brzy k dispozici)
Optooelectronics Laboratory (to be available soon, in Czech)
M. Vrbova et al.
 
Matematika a informatika pro fyziku
Mathematics and Information Science for Physics
Numerické metody (rozpracováno)
Numerical methods (under development,in Czech)
J. Limpouch, FJFI ČVUT
  Prostředky vývoje webových stránek pro pěšáky
Development Tools for WWW Pages for Pedestrians
L. Drška et al., FJFI ČVUT
 
Informatická pedagogika a online výuka
Information Pedagogy and Online Learning
  Online výuka exaktních oborů: koncepce a realizace
Online Teaching of Exact Disciplines: Concepts and Realization
L. Drška, FJFI ČVUT
WebCT a další SW pro studenty : Jemné ilustrované uvedení pro inteligentní uživatele (ve vývoji)
WebCT and Other SW for Students : A Gentle Illustrated Introduction for Intelligent Users (under development)
L. Drška et al., FJFI ČVUT
  WebCT a další SW pro vyučující na síti : Inteligentní přístup  (ve vývoji))
WebCT and Other SW for Online Educators : An Intelligent Approach ( under development)
L. Drška et al., FJFI ČVUT
 

         

          

 

Virtuální katedra fyzikálních věd a  informatické pedagogiky
Virtual Deparment of Physical Sciences and Information Pedagogy  (3)

 
Studentské projekty a webové stránky  
Student Projects and Web Pages  
 
Naši hosté,  přátelé a sponzoři  
Our Guests,  Friends and Sponsors  
 
Konference, workshopy, semináře  
Conferences, Workshops, Seminars
  26th European Conference on Laser Interaction wirh Matter
Prague, Czech Republic, 12 - 16 June 2000
  Teaching Computational Physics
Třešť, Czech republic,  August 28 - September 2, 2000 
 
Zajímavé odkazy a jiné  
Cool URLs etc.  
  #TOP

 

  


          

        

WebCT Content Showcase : Výsledky pro zadání "Physics "

 

WebCT Content Showcase : Search Results for "Physics"

 

DISCIPLINE

TITLE

AUTHOR

PUBLISHER

AVAILABILITY

Physics

Physics (Term 1)

Archipelago 

Archipelago 

Available Now! 

Physics

Physics (Term 2)

Archipelago 

Archipelago 

Available Now! 

Physics

Physics, 4e

Cutnell & Johnson 

John Wiley & Sons 

Available Now! 
view demo

Physics

Physics, 5e

Cutnell & Johnson 

John Wiley & Sons 

August 2000 

Physics

Physics: Principles with Applications, 5e

Giancoli 

Prentice Hall 

Available Now! 
view demo

Physics Engineering

Physics for Scientists and Engineers, 3e

Giancoli 

Prentice Hall 

April 2000 

Physics

Fundamentals of Physics, 6e

Halliday, Resnick & Walker 

John Wiley & Sons 

August 2000 

Physics

Contemporary College Physics, 3e

Jones & Childers 

McGraw-Hill 

Available Now! 

Physics

College Physics, 4e

Wilson & Buffa 

Prentice Hall 

July 2000 

   

 

Vynikající učebnice s webovým sídlem

 

Excellent Textbook with a Web Site

 
Giancoli, Physics : Principles with Applications, 5/E

Physics
Principles with Applications
Fifth Edition

by
Douglas C. Giancoli
University of California, Berkeley

 

 

References

Giancoli D.C. : Physics : Principles with Applications. 5th Packag Ed. 
Prentice Hall,  Upper Saddle River 1999 * ISBN 0-13-021719-0
http://cw.prenhall.com/giancoli/

Giancoli D.C. : Physics for Scientists and Engineers : With Modern Physics. 3rd Ed.
Prentice Hall. Upper Saddle River, May 31, 2000 * ISBN  0-13-021517-1

 

 


 

WebCT Content Showcase : Výsledky pro zadání "Computer & Information Science" (dílčí)

 

WebCT Content Showcase : Search Results for "Computer & Information Science" (partial)

 

>>> WebCT Content Showcase.htm  <<<

 

 


 

   Některá komerční webová sídla : Materiály pro online výuku

 

Some Commercial Websites : Online Learning Materials

 
WebCT : Partners http://about.webct.com/partners/
 
Prentice Hall : Companion Website Gallery http://www.prenticehall.com/
McGraw Hill Higher Education : Web Site Gallery http://www.mhhe.com/info/websites.mhtml
Wiley College : Technology solutions http://www.wiley.com/college/solutions/
Archipelago : Multimedia Distance Learning & Education http://www.archipelago.com/index.shtml
Pearson Distributed Learning

http://www.pearsoned.com/dl/

DrydenOnline.com : Online Courses http://www.drydenonline.com/dponline/demo.html
 

 

 

 #TOP

 


 

Koncepce přípravy na online výuku
 

 

Credit : DreamArtists
Předpoklady

 1

Vysokoškolský učitel , který chce online výuku a přípravu dokumentů pto ní zkusit a přpadně i aplikovat, je téměř vždy tvor inteligentní, schopný se samostatně učit , má jisté pedagogické zkušenosti  a nemusí mu dělat problémy  používat i originální  studijní materiály v agličtině.  
2 Student, který bude subjektem on-line výuky je tvor nejméně stejně inteligentní jako jeho učitel, o počítačích a Internetu často ví i něco více než jeho učitel, někdy však dáva přednost spíše pohodlnějším cestám získávání znalostí a dovedností, angičtina mu ale nemusí být zcela neznámá.
 
Doporučení
1 Tradiční kurzy s přednáškou a s volně do češtiny přeloženými či improvizovaně sestavenými materiály nejsou asi tou nejlepší cestou přípravy vysokoškolského učitele  pro online výuku. Když už se některý učitel pro tuto výuku rozhodne (a aspoň zpočátku to nebude masová záležitost) potřebuje nejvíc kompaktně zpracované doporučení optimálních originálních  materiálů k tématu a vzory řešení. Vzory řešení by měly inspirovat i k aplikaci kvalitních zahraničních kurzů, jen s případnými vlastními úvodními materiály / doplňky učitele. 
2 Příprava učitele na online výuku musí vycházet z toho, že výukové materiály pro tuto formu vzdělávání  mohou být po technické stránce realizovány různými způsoby . Některé materiály mohou mít formu čistého webového dokumentu, jiné jsou vytvářeny v rámci integrovaného výukového systému . Podle konkrétní potřeby by tedy učitel měl mít možnost získat   znalosti i podporu jak ve tvorbě vlastního webového dokumentu, tak i při aplikaci integrovaného systému. 
3 Nejefektivnější získávání znalostí a dovedností potřebných pro tvorbu dokumentů pro online výuku je jako u každé tvůrčí činnosti práce na konkretním projektu a to jak v případě, že učitel vytváří jen scénář dokumentu, tak i tehdy, když se rozhodne pro jeho osobní realizaci  i po technické stránce. Nevtíravá a snadno dosažitelná pomoc kvalifikovaného experta může být přitom přínosem pro obě strany.Administrativní nucení učitele do tvrdě standadizované šablony ve tvorbě výukových materiálů  a ukládaná účast na školeních  může být však  kontraproduktivní.
4 Je samozřejmé, že příprava na online výuku by sama měla být realizována rovněž především online.  Doporučení studijních materiálů a vzorů v dostatečně široké nabídce, aby tvůrce online dokumentu měl i možnost individuálního výběru, by mělo být k dispozici na síti,  experní pomoc by měla být dostupná stejným způsobem. Elektronická konference podporující výměnu zkušeností může být  zřejme cenná.
5 Příprava studentů na online výuku by v optimálním případě měla být součástí standardních úvodních kurzů informatiky.  Navíc by měl být k dispozici adekvátní studijní materiál i na síti,  zčásti i v češtině. Forma skript je možná, ale samo o sobě sotva optimální. Studenty je třeba připravit nato, že pokud budou absolvovat online kurzy, mohou to být při nejmenším ve  vyšších ročnících,  kurzy v angličtině. Efektivní realizace online výuky nutně povede k internacionalizaci výukového procesu.
6 Pro efektivní využití online výuky, podmíněné výraznou aktivní účastí  studenta, nestačí jen základní znalost práce  s použitým integrovaným výukovým systémem , student musí zvládnout  v přiměřené míře i další dovednosti. Vedle přiměřené obecné počítačové gramotnosti je to zejména schopnost tvorby jednoduchých elektronických dokumentů v konkrétní oblasti, jíž je online kurs věnován. 
 

 


 

Soubory vývojových nástrojů pro online courseware

 

 

 


 

 

Studentský soubor programů k online výuce 

Student's Package for Online Learning

 

spaol.gif (19173 bytes)

 

Click on the thumbnail to display a full-sized version of the inage

References

.WebCT and Other SW for Students.
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/wctspac/index.html


 

 

Online výuka >>> Internacionalizace výuky

 

 

 


 

 

On thing that we have learned - having been in this industry for nearly four decades now - is to plan for the impossible. In the computer and communication field, the impossible has repeatedly become reality, and this happened so many times as to almost routine.
H.M. Deitel 

 

 

 

 #TOP

 


 

 

 


>>>  VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION PEDAGOGY  <<<