Úvod do moderní fyziky
Pracovní materiály na Webu                                   
Ladislav Drška 
České vysoké učení technické v  Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská


                                                              http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap000526.html                          
 

Vybraná literatura

URL ke kursu 

Úlohy ke kursu

 
drska@antu.fjfi.cvut.cz                                                                                          

English Version