>>>  VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION PEDAGOGY  <<<

 

 

Úvod do moderní fyziky

Introduction to Modern Physics

URL KE KURSU / URLs TO THE COURSE

 


 

  URL 1 2 3 4

 

URL 1

O Webu na Webu | Některá naše webová místa pro začátek | Pár obecných míst v zahraničí
About Web on the Web | Some Czech Web Sites for the Beginning | Some General Sites at the Abroad

URL 2

Několik konkrétních stránek na začátek | Malá výpočetní technika | Data a konstanty
Some Concrete Pages  at the Beginning | Small Tools for Computing | Data and Constants

URL 3

Koncepce moderní fyziky | Základy kvantové fyziky | QM trochu / více podrobněji
Concepts of Modern Physics | Fundamentals of Quantum Physics | QM a Bit / More Detailed

URL 4

Jaderná a částicové fyzika | Fyzika plazmatu a termojaderná fúze | Astrofyzika a kosmologie
Nuclear and Particle Physics | Plasma Physics and Nuclear Fusion | Astrophysics and Cosmology

 Credit : DreamArtists

 


URL 1

O Webu na Webu / About Web on the Web

Některá naše webová místa pro začátek / Some Czech Web Sites for Beginning

Pár obecných míst v zahraničí / Some General Sites at the Abroad


 


O Webu na Webu

About Web on the Web


 

HowStuffWorks : Internet !

http://www.howstuffworks.com/category-internet.htm

 

Learn the Net.

http://www.learnthenet.com/english/index.html

net.TUTOR

http://gateway.lib.ohio-state.edu/tutor/

 

Internet Tutorials

http://www.albany.edu/library/internet/NetLearn

http://www.rgu.ac.uk/~sim/research/netlearn/callist.htm

 

A Guide to the World Wide Web.

http://www.ithaca.edu/library/Training/ICYouSee.html

 

A Modular Approach to Teaching / Learning the World Wide Web.

http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial-Library/pyramid.htm

 

University of Aberdeen : WWW Information Pack.

http://www.abdn.ac.uk/diss/webpack/

 

Jak hledat a najít ve WWW.

http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/jaknajit/jaknajit.html

 

The Internet Detective.

http://www.rgu.ac.uk/~sim/research/netlearn/web.htm#general

 

Vícejazyčný online slovník. Počítačové pojmy.

http://slovník.atlas.cz/


Některá naše webová místa pro začátek

Some Czech Web Sites for Beginning

"All of physics is either impossible or trivial. It is impossible until you understand it, and then it becomes trivial."  E. Rutherford


 

Drška L. a kol. : Vlny, optika a kvanta. Příklady a programy.

http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/pvok/

 

Drška L. et al. : Současná fyzika pro budoucí experty.

http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/

atom-01.gif (11099 bytes)   Pro zobrazení  v plné velikosti klikněte na obrázek.


Kulhánek P. : Fyzika Ii : Přehled vztahů a příklady.

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kulhanek/

 

Relativistické paradoxy prostoročasu.

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/paradoxy/#zacatek

 


Pár obecných míst v zahraničí

Some General Sites at the Abroad


 

Netscape : Science : Physics

http://search.netscape.com/Science/Physics

 

Yahoo : Science : Physics.

http://dir.yahoo.com/Science/Physics/

 

Web Links : Physics Around the World.

http://www.physicsweb.org/resources/

 

PhysLink : Physics & Astronomy.

http://www.physlink.com/

 

The Internet Pilot to Physics

http://physicsweb.org/TIPTOP/

 

Infomine : Scholarly Internet Resource Collection. Physical Sciences, Computing & Math

http://infomine.ucr.edu/search/physcisearch.phtml

 

About : The Human Internet : Physics.

http://physics.about.com/science/physics/mbody.htm

 

Physics Central.

http://www.physicscentral.com/American Institute of Physics.

http://www.aip.org/

 

Institute of Physics (UK).

http://www.iop.org/

 

Department of Physics , Univ. of California, Santa Barbara

http://www.physics.ucsb.edu/
>>> Physics Links

 

AstroWeb : Astronomy / Astrophysics on the Web.

http://www.cv.nrao.edu/fits/www/astronomy.html

 

NASA.

http://www.nasa.gov/

 

Science@NASA

http://science.msfc.nasa.gov/

 

The Internet Public Library : Physics Resources.

http://ipl.ub.lu.se/ref/RR/static/sci54.00.00.html

 

Exploratorium : Ten Cool Sites : Physics.

http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cool/physics.html

 

The Virtual Physics Center.

http://www-sci.lib.uci.edu/HSG/GradPhysics.html

 

Open Directory Project : Physics.

http://www.dmoz.org/Science/Physics/

 

Physical Sciences Resource Center.

http://www.psrc-online.org/

 

World Lecture Hall.

http://www.utexas.edu/world/lecture/

 

Brooks / Cole Physics Resource Center :Physics Tutor.

http://www.brookscole.com/physical_science/student/index.html

 

Eric Weistein's Treasure Trove : Physics.

http://www.treasure-troves.com/physics/

 

Nave C.R. : HyperPhysics.

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

 

Physics Encyclopedia.

http://members.tripod.com/~IgorIvanov/physics/

 

Frank Potter's Science Gems : Physical Science II

http://www.sciencegems.com/physical2.html#13

 

Physik des Monats.

http://www.astro.uni-bonn.de/~deboer/pdm/pdm.html

 

DC Physics.

http://www.dctech.com/physics/index.html

 

StudyWeb (1)

http://www.studyweb.com/

>>> Science >>> Physical Sciences >>> Physics

 

The Electronic Universe : Ad Educational Outreach Server.

http://zebu.uoregon.edu/

 

Pensylvania State University Introductory Physics.

https://courses.worldcampus.psu.edu/welcome/phys001/

 

Harvard University : Physics 1

http://physics1.harvard.edu/

 

J. Wevers : The Physics Formulary.

http://www.xs4all.nl/~johanw/contents.html

 

Online Physics Lecture Notes.

http://www.dctech.com/physics/lecture_notes.html

 

DC Physics.

http://www.dctech.com/physics/index.html

 

DC Physics : Leaps in Quantum Computing.

http://www.dctech.com/physics/features/physics_0400a.html


Fermilab : Visual Media Services : Physics for Everyone. (video)

http://www-visualmedia.fnal.gov/VMS_Site/r_P4E.html

 

Physics Web : Best of Physics Web.

http://physicsweb.org/bestof

 

The Internet Pilot to Physics : The Virtual Laboratory.

http://physicsweb.org/TIPTOP/VLAB/

 

Web Links : Computing / Java Applets.

http://www.physicsweb.org/resources/paw.phtml?k=Computing/Java+Applets&t=k&f=l

 

AIP : Center for History of Physics.

http://www.aip.org/history/

 

A Picture Gallery of Famous Physicists.

http://www.th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/physlist.html

 

 Začáte / Top


URL 2

Několik konkrétních stránek na začátek / Some Concrete Pages at the Beginning

Malá výpočetní technika  / Small Tools for Computing

Data a konstanty / Data and Constants

" No human science can be called real science if it cannot be demonstrated mathematically "  L. da Vinci


 


Několik konkrétních stránek na začátek

Some Concrete Pages at the Beginning

 


 

Atomic Structure Timeline.

http://www.watertown.k12.wi.us/hs/teachers/buescher/atomtime.asp


Science Museum : Life, the Universe, and the Electron.

http://www.nmsi.ac.uk/on-line/electron/

 

Laser Tutorial .

http://members.aol.com/WSRNet/tut/t1.htm

 

A. Einstein : E = m c 2

http://www.aip.org/history/einstein/emc1.htm

HowStuffworks : Nuclear !

http://www.howstuffworks.com/category-nuclear.htm

 

Astronomy Picture of the Day (1).

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html

 


Malá výpočetní technika

Small Tools for Computing

ti89big.jpg (36386 bytes)   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.


 

JavaThings.Com.

http://www.javathings.com/

>>> GraphApplet 1.0

 

Texas Instruments : TI Graphing Calculators

http://www.ti.com/calc/docs/graph.htm

 

TI-92 Tutorial

http://web.alfredtech.edu/quagliato/ti92/tiintro/tiintro.htm

 

w3.ti-cas.org : Le sit TI pour les étudiants, enseignants et programmeurs asm ...

http://www.ti-cas.org/

 

HP48 Calculators.

http://www.hpcalc.org/

hp48gx.jpg (29604 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek

 

Casio Calculators.

http://www.casio.co.jp/edu_e/product/

 

JavaScript Pocket Computer for Physics.

http://www.physique.fundp.ac.be/Comp/PhysComp.html

 

Matematika 1.2.

http://www.volny.cz/jankratochvil/Matika/Matika.htm

 matvodik.gif (32197 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.

 

Soft Warehouse Inc. : Derive / Derive for Windows.

http://www.derive.com/dfwset.htm
http://www.derive-europe.com/

 

MathWorks Inc. : Matlab.

http://www.mathworks.com/
http://www.humusoft.cz/matlab/nastprof.htm

 

Physik Interaktiv : Applets.

http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.de/~pkrahmer/home/java1.html

 

The Virtual Laboratory.

http://physicsweb.org/TIPTOP/VLAB/

 

PHY 411 / 506 Computational Physics : Simulations in Java.

http://www.physics.buffalo.edu/ComPhys/

 

Physics Applets.

http://jersey.uoregon.edu

>>>  javalabAplety : Fyzika a astrofyzika.

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/_applets/

 


Data a konstanty

Data and Constants


 

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty.

http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html

 

Fundamental Physical Constants : Latest (1998) Values.

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

 

WebElements : The Periodic Table on the WWW.

http://www.webelements.com/

 

Periodic Table of the Elements (JavaScript)

http://www.dreamwv.com/primer/page/s_pertab.html

 

Periodic Table of the Elements (Java).

http://ir.chem.cmu.edu/irProject/applets/pertable/default.asp

 

Physics Fun : Physlink : Physics & Astronomy.

http://www.physlink.com/fun.cfm

 

 Začátek / Top


URL 3

Koncepce moderní fyziky / Concepts of Modern Physics

Základy kvantové fyziky / Fundamentals of Quantum Physics

QM trochu / více podrobněji / QM A Bit / More Detailed


 


Koncepce moderní fyziky

Concepts of Modern Physics

" Marvelous, what ideas young people have these days. But I don't believe a word of it.  "
*
A. Einstein, after Heisenberg's 1927 lecture *Cornell Math & Science Gateway.

http://www.tc.cornell.edu/Edu/MathSciGateway/

 

J.C. Sprott : Popular Lectures.

http://sprott.physics.wisc.edu/lectures.htm

 

Science for the Millenium

http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Expo/main.html


Fermilab :  Pages of Light.

http://www.fnal.gov/pub/light/light_page0.html

 

Rutherford Scattering.

http://www.scri.fsu.edu/~jac/Java/rutherford.html

 

Physics 1160 : Principles of Physics II. Fall 1999

http://oldsci.eiu.edu/physics/DDavis/1160/Class/1160Main.html

>>> General Schedule >>> Ch. 27. Special Relativity. Ch. 28. Quantum Mechanics. Ch. 29. Atomic Physics. Ch. 30. Nuclear Physics.

 

Physics 2000.

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

 

Physics 252 : Modern Physics.

http://www.phys.virginia.edu/classes/252/

 

PY 531 : Modern Physics.

http://www.py.iup.edu/dist-learn/espyc/mp/MPhome.html

 

Lectures Notes in Modern Physics.

http://physuna.phs.uc.edu/suranyi/Modern_physics/Lecture_Notes/lecture_notes.html

 

Modern Physics, Astronomy and Cosmology.

http://www.cmmp.ucl.ac.uk/~ajf/1B23/qm/qm.html

 

Marchetti Ch. : PHY361 Modern Physics.

http://www.phy.syr.edu/courses/PHY361.00Fall/

 

Nave C.R. : Physics 3401 : Modern Physics 1

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/class/p3401.html

 

Nave C.R. : Physics 3402 : Modern Physics 2

http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/class/p3402.html

 

UCL FSA : Physique T6 : Physique Moderne.

http://www.elec.ucl.ac.be/enseignement/T6/


Základy kvantové fyziky

Fundamentals of Quantum Physics

"I believe that any lover of nature should study quantum mechanics - not its mathematics but its ideas"  * D. Hofstadter *


 

Pioneers of Quantum Theory.

http://www.th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/physpicquant.html

 

Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe : Quantum Theory : Like Nothing You Have Ever Seen.

http://encarta.msn.com/alexandria/templates/lessonfull.asp?page=2888

 

Giancoli D.C. : Physics : Principles with Applications. Companion Website (1).

http://cw.prenhall.com/giancoli/

=> Chap. 27. Early Quantum Theory and Models of the atom. Chap. 28. Quantum Mechanics of atoms,  => Chap. 29. Molecules and Solids.

Physics 008 : The Quantum World around Us.

http://www.physics.georgetown.edu/~jkf/quant_mech/quant_mech.html

=> Interresting Quantum Mechanical Web Sites

 

Univ. of California, San Diego :The Wilson - Squier Group.

http://www-wilson.ucsd.edu/education/

=> Quantum Mechanics, => Basics of Quantum Mechanics, => Atomic Orbitals, => Molecular Orbitals 

 

Podolský J. : Dvouštěrbinové experimenty v kvantové teorii.

http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~Podolsky/Kvant/Dvojster.htm

 

Double Slit Experiment.

http://www.inkey.com/dslit/

 

KSU Physics Education Group :Visual Quantum Mechanics .

http://www.phys.ksu.edu/perg/vqm/

hspect1.gif (24804 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.

 

Visual Quantum Mechanics : On-Line Interactive Programs. Shockwave Programs.

http://phys.educ.ksu.edu/index.htm.

 

A New Model Course in Applied Quantum Physics.

http://www.physics.umd.edu/rgroups/ripe/perg/qm/qmcourse/welcome.htm

 

Web-Based Interactive Physics Problems.

http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html

=> Problems =>> Chap. 10. Modern Physics.

 


QM trochu / více podrobněji

 QM A Bit / More Detailed

" We have always had a great deal of difficulty understanding the world view that quantum mechanics represents. At least I do, because I am old enough man that I haven't got to the point that this stuff is obvious to m,e. Okay, I still get nervous with it ..."    R.P. Feynman


 

About : Atomic Physics.

http://physics.about.com/science/physics/msubatomic.htm

 

About : Quantum Physics.

http://physics.about.com/science/physics/msubquantum.htm

 

Atomic Physics on the Internet.

http://plasma-gate.weizmann.ac.il/API.html

 

StudyWeb (2)

http://www.studyweb.com/

>>> Science >>> Physical Sciences >>> Physics >>> Quantum Physics

planck1.gif (6353 bytes)   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.

 

Open Directory Project : Quantum Mechanics.

http://www.dmoz.org/Science/Physics/Quantum_Mechanics/

 

Sherill C.D. : A Brief Review of Elementary Quantum Chemistry.

http://www.adi.uam.es/Docs/Knowledge/Fundamental_Theory/quantrev/quantrev.html

 

Niels Walet : Quantum Mechanics I

http://walet.phy.umist.ac.uk/QM/

 

The University of Tennessee : Physics 521 : Quantum Mechanics I.

http://electron6.phys.utk.edu/qm1/

=> List of Modules

 

The University of Tennessee : Physics 522 : Quantum Mechanics II.

http://electron6.phys.utk.edu/qm2/

=> List of Modules

 

CCQC : Center for Computational Quantum Chemistry.

http://zopyros.ccqc.uga.edu/

 

Syracuse University : Physics : Educational Modules and Simulations.

http://www.phy.syr.edu/courses/modsim.html

=> Oscillator Applet.

 

Mike Moloney's Home Page.

http://www.rose-hulman.edu/~moloney/index.html

=> Physics Resource Packet Project. =>> Modern Physics, =>> Quantum Mechanics.

 

Quantum Mechanics Applets.

http://www3.adnc.com/~topquark/quantum/quantumapplets.html

 

Hlavatý L. : Kvantová mechanika.

http://www.fjfi.cvut.cz/k402/skripta/kvant.zip

 

Caltech : J. Preskill : Physics 229 : Advanced Mathematical Methods of Physics.

http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/

=> Lecture Notes, => References, => Homework

 

Examples in Quantum Mechanics.

http://www.physics.csbsju.edu/QM/

 

Universiteit Gent : CRIPE : Kvantumfysica.

http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/Kwantum.htm

 

Thaller B. : Visual Quantum Mechanics.

http://www.kfunigraz.ac.at/imawww/vqm/


Michielsen K., De Raedt H. :Quantum Mechanics (mpg movies- RealPlayer)

http://rugth30.phys.rug.nl/QuantumMechanics/Default.htm

 

Quantum Physics Online.

http://www.quantum-physics.polytechnique.fr/index.html

 

The Atomic Orbitals : Atom in a Box. Real-Time Visualization.

http://dauger.com/orbitals/

 

Numerical Solutions of the Schroedinger Equation.

http://www.tiac.net/users/fbh/home.htm

 

Time Development of Quantum Mechanical Systems.

http://newton.phy.bme.hu/education/schrd/index.html

 

Experimental Quantum Physics

http://scotty.quantum.physik.uni-muenchen.de/

 

Centre for Quantum Computing

http://www.qubit.org/index.html

 

 Začátek / Top


URL 4

Jaderná a částicové fyzika / Nuclear and Particle Physics

Fyzika plazmatu a termojaderná fúze / Plasma Physics and Thermonuclear Fusion

Astrofyzika a kosmologie / Astrophysics and Cosmology


 


Jaderná a částicové fyzika

Nuclear and Particle Physics

sacharov1.gif (10068 bytes)   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek 

  http://www.aip.org/history/sakharov/


 

Contemporary Physics Education Project

http://www.cpepweb.org/

 

Giancoli D.C. : Physics : Principles with Applications. Companion Website (2).

http://cw.prenhall.com/giancoli/

=> Chap. 30. Nuclear Physics and Radioactivity.  => Chap. 31. Nuclear Energy. Effect and Uses of Radiation. Chap. 32. Elementary Particles.

 

Niels Walet : P615 Particle  and Nuclear Physics.

http://walet.phy.umist.ac.uk/P615/

befa1.gif (3705 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.

 

Nuclear Physics

http://www.phy.uct.ac.za/courses/phy300w/np/ch1/npch0.html

 

About : Nuclear Physics.

http://physics.about.com/science/physics/msubnuclear.htm

 

Bowman Ch.D. : Sustained Nuclear Energy …

http://www.fjfi.cvut.cz/con_adtt99/    => Papers =>> We-I-13

 

Fyzika částic v České republice.

http://www-hep.fzu.cz/~rames/outreach/castice.html

 

Astrofyzika : Interakce

http://www.aldebaran.cz/

=> INTERAKCE

 

Dobrodružství s částicemi.

http://www-hep.fzu.cz/adventure/

 

ParticleAdventure.org

http://particleadventure.org/

 

The Particle Adventure (CERN Site)   

http://wwwpdg.cern.ch/pdg/particleadventure/index.html

Royal Holloway, Univ. of London : The Smallest Particles ... The Biggest Machine

http://www.hep.ph.rhbnc.ac.uk/hep/talk/small_parts1.html

 

CERN- European Organization for Nuclear Research

http://cern.web.cern.ch/CERN/

 

CERN Courier.

http://www.cerncourier.com/main/toc

 

CERN Web Lecture Archive Project.

http://webcast.cern.ch/Projects/WebLectureArchive/Fermi National Accelerator Laboratory.

http://www.fnal.gov/

tevatron1.gif (129285 bytes)   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek

 

Quigg Ch. : Particle Physics : The World of Matter,Space, and Time.
Fermilab Physics for Everyone Lectures. (video)

http://vmsstreamer1.fnal.gov/Lectures/Physics4Every/Quigg/index.htm

 

High Energy Physics Concepts

http://www.fnal.gov/pub/hep_descript.html

 

About : Particle Physics.

http://physics.about.com/science/physics/msubparticle.htm

 

European Synchrotron Radiation Facility.

http://www.esrf.fr/

 

SLAC : Explore the Virtual Visitor Center.

http://www2.slac.stanford.edu/vvc/home.html

Accelerator : Accelerator Form and Function.

http://www2.slac.stanford.edu/vvc/accelerator.html


RHIC : Relativistic  Heavy Ion Collider. Brookhaven National laboratory.

http://www.bnl.gov/RHIC/

  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.

 

RHIC : STAR WWW

http://www.star.bnl.gov/

 

History of the Neutrinos.

http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/aneut.html


The Sudbury Neutrino Observatory.

http://www.sno.phy.queensu.ca/

 

QuarkNet.

http://quarknet.fnal.gov/

 

OnScrean Particle Physics.

http://www.onscreen-sci.com/


Fyzika plazmatu a termojaderná fúze

Plasma Physics and Thermonuclear Fusion

" The scientist describes what is, the engineer creates what never was."   AnonymousWorld of Physical Chemistry : Statistical Mechanics

http://www-wilson.ucsd.edu/education/statmech/statmech.html

 

StudyWeb (3)

http://www.studyweb.com/

>>> Science >>> Physical Sciences >>> Physics >>> Plasma Physics

zpinchsandia.jpg (88230 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek. 

Perspectives on Plasmas : The Fourth State of Matter.

http://www.plasmas.org/index.html

 

Perspectives on Plasmas : Basics

http://www.plasmas.org/basics.htm

 

Plasma  Physics, The Science of the Fourth State of Matter.

http://fusion.gat.com/PlasmaOutreach/plasmaphysics.html

 

 

The WWW Virtual Library : Perspectives on Plasmas .

http://www.plasmas.org/resources.htm

 

NRL PLasma Formulary. 2000 Revised Edition.

http://wwwppd.nrl.navy.mil/

Coalition for Plasma Sciences.

http://www.plasmacoalition.org/

 

Spectra of Gas Discharges.

http://www.achilles.net/~jtalbot/data/elements/index.html

 

Wootton A. : Fusion and Plasma Physics

http://www.ipp.cas.cz/tokamak/education/wootton/fusion.pdf

 

FusEdWeb : Fusion Energy Educational Web Site

http://fusedweb.pppl.gov/Default.html

 

IPPEX Interactive Physics Modules

http://ippex.pppl.gov/ippex/PhysicsModules.html

 

About Fusion

http://ippex.pppl.gov/ippex/About_fusion/

 

Fusion : Physics  of a Fundamental Energy Source

http://fusedweb.pppl.gov/CPEP/Chart.htmlEFDA : JET Website

http://www.jet.efda.org/

JET and Fusion : Energy for the Next Millenia

http://www.ipp.cas.cz/tokamak/education/fusionjet.pdf

   

IPPEX : The Internet Plasma Physics Education Experience.

http://www.abacon.com/C&I/science/index.html

 

Fusion Energy : Educational Web Site.

http://fusioned.gat.com/

 

 

Operate Your Own Tokamak Reactor.

http://w3.pppl.gov/~dstotler/SSFD/

 

Office of Defense Science : Secondaries and Inertial Fusion Division

http://www.dp.doe.gov/SIF/index.htm

 

 

Los Alamos Office for Fusion Energy Sciences.

http://fusionenergy.lanl.gov/

 

Inertial Fusion Energy : Oportunity for Fusion Inovation.

http://lasers.llnl.gov/lasers/education/ife.pdf

 

LLNL : Laser and Fusion Education.

http://lasers.llnl.gov/lasers/education/ed.html

 

Science on High-Energy Lasers : From Today to the NIF.

http://www.llnl.gov/science_on_lasers/

 

LLNL : Laser Programs.

http://www-lasers.llnl.gov/

nif_site1.jpg (51695 bytes)   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek

http://www.llnl.gov/llnl/06news/Images/nif_site.jpg

 

National Ignition Facility : NIF News.

http://lasers.llnl.gov/lasers/nif/nifnews.html

 

M. Perry : The Amazing Power of the Petawatt.

http://www.llnl.gov/str/MPerry.html

 

Laboratory for Laser Energetics.

http://www.lle.rochester.edu

   Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek

 

World of Beams.

http://cbp-1.lbl.gov/

 

GSI : Gesellschaft fuer Schweionenforschung

http://www.gsi.de/


 Astrofyzika a kosmologie

 Astrophysics and Cosmology

" My goal is simple. It is complete understanding of the universe, why it as it is and why it exists at all "    S. Hawking


 

A Practical Guide to Astronomy.

http://www.aardvark.on.ca/space/index2.html


 
Credit : DreamArtists

 

Astronomy : Data Sources, News, Publications.

http://www.seds.org/galaxy/astronomy.html

 

The Cosmic Thing.

http://www.mindentimes.on.ca/CosmicThing/Main.html

 

Giancoli D.C. : Physics : Principles with Applications. Companion Website (3).

http://cw.prenhall.com/giancoli/

=> Chap.26. Special Theory of Relativity. => Chap. 32.  Astrophysics and Cosmology.

 

General Astronomy : Stars and Galaxies.

http://cosmos.colorado.edu/astr1120/

 

Chaisson E., McMillan S. : Astronomy Today. Companion Website.

http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/chaisson3/

 

Chaisson E., McMillan S. : Astronomy : A Beginner's Guide to the Universe. Companion Website.

http://cw.prenhall.com/bookbind/pubbooks/chaisson4/

 

Arny T. T. : Explorations : An Introduction to Astronomy.

http://www.mhhe.com/physsci/astronomy/arny/indexnew.mhtml

 

Online Journey Through Astronomy.

http://csep10.phys.utk.edu/

 

Astronomy 162 : Stars, Galaxies, and Cosmology.

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/

 

Bennet J. : On the Cosmic Horizon

http://occ.awlonline.com/bookbind/pubbooks/bennett_special/.

 

 

Instantní astronomické noviny.

http://www.ian.cz/def.asp

 

Astronomický informační server.

http://astro.vsb.cz/start.shtml

 

Imagine the Universe !

http://imagine.gsfc.nasa.gov/index.html

 

The Universe.

http://public.lanl.gov/alp/plasma/TheUniverse.html

 

The Plasma Universe.

http://public.lanl.gov/alp/plasma/universe.html

 

CosmoNet.

http://library.thinkquest.org/27930/

 

Pathways to Astronomy Education Resources.

http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/resources/pathways.html

 

Cosmic and Heliospheric Learning Center.

http://helios.gsfc.nasa.gov/

 

Bradford Robotic Telescop.

http://www.telescope.org/rti/use.html

 

Astronomy and Cosmology.

http://www.netlabs.net/hp/tremor/index.html

 

Haxton W. : Course in Nuclear Astrophysics.

http://ewi.npl.washington.edu/phys554/

 

Queen Mary College : Nuclear Astrophysics.

http://www.ph.qmw.ac.uk/~jae/nucastro.html

 

PHY 320 : Nuclear Astrophysics.

http://www.shef.ac.uk/~phys/teaching/phy320/

 

Computational Nuclear Astrophysics : SSI Proposal Home Page

http://sbast3.ess.sunysb.edu/ssi/

 

Astronomy Picture of the Day (2).

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/index.html

 

Space Telescope Science Institute.

http://oposite.stsci.edu/pubinfo/

 

HUBBLESITE

http://hubble.stsci.edu/

 

The European Southern Observatory.

http://www.eso.org/

eso1.jpg (48965 bytes)  Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek. 

 

The Cosmic Background Imager.

http://www.astro.caltech.edu/~tjp/CBI/

 

MAP : Microwave Anisotropy Probe.

http://map.gsfc.nasa.gov/

 

The Sudbury Neutrino Observatory.

http://www.sno.phy.queensu.ca/

 

AMANDA : Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (1).

http://www.sciam.com/specialissues/1299engineering/1299musserbox7.html

 

AMANDA : Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (2).

http://amanda.berkeley.edu/amanda/amanda.html

 

Simulations in Astrophysics.

http://zeus.ncsa.uiuc.edu:8080/lca_research.html

 

Open Directory Project : Relativity.

http://www.dmoz.org/Science/Physics/Relativity/

 

Open Directory Project : Relativity : Simulators.

http://www.dmoz.org/Science/Physics/Relativity/Simulators/

 

Special Relativity.

http://casa.colorado.edu/~ajsh/sr/sr.shtml

 

The Light Cone : An Illuminating Introduction to Relativity.

http://www.phy.syr.edu/courses/modules/LIGHTCONE/

 

Seeing Relativity.

http://www.anu.edu.au/Physics/Searle/


Light Speed !

http://fox.mit.edu/skunk/soft/lightspeed/

 

Relativistic Flight Simulation Links.

http://ourworld.compuserve.com/homepages/anima/rfslink.htm


Podolský  J. : Gravitační vlny a jejich detektory.

http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~Podolsky/GraVlny/GraVlny.htm

Stephen Hawking's Universe.

http://www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.htmlCambridge Relativity

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/

   

Falling into a Black Hole.

http://casa.colorado.edu/~ajsh/schw.shtml

About  : Special  and General Relativity.

http://physics.about.com/science/physics/msubrelativity.htm

 

Spacetime Wrinkles

http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/NumRel/NumRelHome.html

 

International Numerical Relativity Group.

http://jean-luc.ncsa.uiuc.edu/

 

Antimatter : Mirror of the Universe

http://livefromcern.web.cern.ch/livefromcern/antimatter/

 

CERN's New Antimatter Factory.

http://cern.web.cern.ch/CERN/Announcements/2000/AD/

 

About : Cosmology and Astrophysics.

http://physics.about.com/science/physics/msubcosmology.htm

 

Physics 536 : Advanced Astrophysics.

http://www.phys.unm.edu/~duric/phy536/

Big Bang Java Calculator.

http://www.astro.washington.edu/research/bbn/General Relatvity Courses Available on the Net.

http://www.fyma.ucl.ac.be/~pireaux/cours_net_GR.html

 

General Relativity Tutorial.

http://math.ucr.edu/home/baez/gr/gr.html

 

Visualization in General Relativity.

http://jean-luc.aei-potsdam.mpg.de/Viz/

 

Virtual Trip to Black Holes and Neutron Stars.

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/rjn_bht.html

 

Relativity and cosmology.

http://phyun5.ucr.edu/~wudka/Physics7/Notes_www/notes_www.html

 

Relativity and Gravitation.

http://www.pa.uky.edu/~cvj/AS500/as500_sch.html

 

Tensors and Relativity.

http://vishnu.mth.uct.ac.za/omei/gr/index.html

 

The Greatest Unsolved Problems in Science.

http://ajanta.sci.ccny.cuny.edu/~jupiter/pub/sciinfo/gusp.html#massgeneration

 

Superstruny.

http://mbox.troja.mff.cuni.cz/~mfab5099/struny.html

 

Superstrings !


http://www.physics.ucsb.edu/~jpierre/strings/

 

The Official String Theory Web Site.

http://www.superstringtheory.com/index.html

 

 Začátek / Top


 

>>>  VIRTUAL DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCES AND INFORMATION PEDAGOGY  <<<