[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6. Laser ve výpočetní O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 8. Závěr

7. Vojenské aplikace laserů

Tyto aplikace zasahují do různých oblastí vojenské činnosti. K nejrozšířenějím patří tzv. laserové dálkoměry (obdoba pozemního laserového radaru) umožňující přesným změřením vzdálenosti cíle stanovit optimální balistickou dráhu ničící střely, a tak zvýšit spolehlivost zásahu. Pro tyto účely se využívají obvykle impulsní Nd:YAG laserové systémy. Daleko jednodušší jsou laserové označovače, používané např. už i v pistolích, které umožňují na vzdálenost až do 20 m označit objekt zásahu. Pro tyto účely jsou vhodné malé diodové lasery. Naopak ničení mezikontinentálních balistických raket předpokládá použití vysokovýkonového laseru (CO2 nebo chemických laserů) a zrcadel umístěných v kosmickém prostoru (obr. 9). Odtud je svazek přenášen vzhledem k minimálnímu útlumu signálu v prostoru mimo zemskou atmosféru prakticky beze ztrát na další zrcadlo, které svazek zfokusuje a zaměří na cíl (příp. raketu). Zrcadla jsou natáčena v souladu s údaji o letící raketě tak, aby bylo docíleno spolehlivého zásahu. Laser může být umístěn buď na pozemní stanici, nebo rovněž na oběžné dráze.

  
Obrázek 9: Ničení mezikontinentálních balistických raket laserem (I - impulsní laser, OZ - odrazné zrcadlo, FO - fokusační optika, LS - laserový svazek).
fig09.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 6. Laser ve výpočetní O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: 8. Závěr

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!