[*] [*] [*] [*]
Zpět: 7. Vojenské aplikace laserů O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: O tomto dokumentu ...

8. Závěr

V přehledu je uvedena podrobněji pouze část aplikací, kde se laser v současné době používá. Z rozpracovaných technik jsou dále odvozovány další (např. laserový dálkoměr se předpokládá využít v automobilech budoucnosti, kde zabudovaný laserový radar ve spojení s automatikou nedovolí řidiči přiblížit se k jinému vozidlu na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná; spektrálně definovaná interakce laserového záření s látkami se využívá v restaurátorství - k odstraňování nečistot na starých obrazech a sochách, ale také při běžném čištění vnějších plášťů lodí nebo letadel; s pomocí laserového záření zhotovené hologramy umožňují určit vady materiálu, atd.

Už z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že využití laserového záření je velmi rozsáhlé. U každé aplikace je ovšem vždy nutné zvažovat výhody použití této techniky ve srovnání s jejími nevýhodami, ke kterým patří (kromě laserových ukazovátek osazených laserovými diodami) vysoká cena, nutnost kvalifikované obsluhy a převážně nízký koeficient účinnosti laserových systémů (z toho vyplývající značná energetická náročnost). Je tedy nutno volit v každém jednotlivém případě zvlášť a určovat, kdy je použití laseru podstatným přínosem z hlediska samotného výkonu nebo ekonomického zhodnocení. Přesto platí, že využití laserů je v některých případech dnes už nezastupitelné a výzkum v aplikacích pokračuje dále.


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 7. Vojenské aplikace laserů O úroveň výše: Aplikace laserů Pokračovat: O tomto dokumentu ...

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!