[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.3.2 Program FERMAT.FM - O úroveň výše: 3.3 Geometrická optika Pokračovat: 3.4 Fyzikální optika

  
3.3.3 Program TEDUHA.FM - Teorie duhy

Program volně navazuje na program DISPER.FMN Popisuje jeden zajímavý jev atmosferické optiky - duhu.

Tématicky je rozdělen do tří částí: průchod monochromatického světla kapkou, průchod svazku monochromatických paprsků kapkou a průchod slunečního světla kapkou, tj. disperze světla na kapce.

Literatura:
Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře, Academia, Praha, 1989.

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML. K dispozici je také záznamník TEDUHA.FMN (5 kB).

Program teduha.fm (37 kB).
Celý soubor programů Geometrická optika v komprimované podobě (30 kB).Milan Šiňor
2000-02-17