[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.3 Geometrická optika O úroveň výše: 3.3 Geometrická optika Pokračovat: 3.3.2 Program FERMAT.FM -

  
3.3.1 Program DISPER.FM - Disperze světla

Program je první částí volného cyklu popisujícího jeden zajimavý optický jev vyvolaný disperzí světla - DUHU.

V základní části jsou uvedeny základy disperze, tabulka vlnových délek význačných spektrálních čar, disperzní křivka vody a vysvětlen pojem spektra.

Pro zájemce o tuto problematiku je na závěr uveden výpočet indexu lomu látky pro libovolnou vlnovou délku.

Literatura:
Lepil, Kupka: Fyzika pro gymnázia; Optika 2. vyd. Prometheus, Praha, 1995.

Poznámka:
Program vyžaduje ke své činnosti knihovnu FAMLIB.FML. K dispozici je také záznamník DISPER.FMN (7 kB).

Program DISPER.FM (20 kB).
Celý soubor programů Geometrická optika v komprimované podobě (30 kB).Milan Šiňor
2000-02-17