[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3.3.1 Program DISPER.FM - O úroveň výše: 3.3 Geometrická optika Pokračovat: 3.3.3 Program TEDUHA.FM -

  
3.3.2 Program FERMAT.FM - Fermatův princip

Model ilustruje použití Fermatova principu na jednoduchých optických jevech a ukazuje možnost popsat některé zákony geometrické optiky (zákon lomu, odrazu) zákonem jediným a obecnějším.

V programu je formulován Fermatův princip, graficky je znázorněn odraz a lom na rozhraní dvou optických prostřerdí a demonstrována dráha paprsku v zemské atmosféře.

Literatura:
Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře, Academia, Praha, 1989.

Poznámka:
K dispozici je záznamník FERMAT.FMN (6 kB).

Program FERMAT.FM (50 kB).
Celý soubor programů Geometrická optika v komprimované podobě (30 kB).Milan Šiňor
2000-02-17