[*] [*] [*] [*]
Zpět: Dispersní prvky O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Selektivní filtry

Zobrazovací a fokuzační prvky

V této oblasti se DOE značně podobají konvenčním optickým prvků, jejich náhrada difrakčním prvkem však poskytuje některé přednosti.

Jedná se o:

Obecné zobrazovací prvky - používá se reflexních i transmisních prvků; předností je nízká váha a velká funkční plocha. Prvky mají často vícenásobnou funkci. Optické vady se korigují v kombinaci s klasickými prvky.

Fokuzační prvky - transformují dopadající svazek laseru do obrazců podle návrhu. Prvky mají význam zejména u technologických laserů pracujících v hluboké infračervené oblasti.

Korekční prvky - hrají roli při úpravě složitějších, avšak definovaných vlnoploch, kde práce s konvenčními prvky by vyžadovala asférické povrchy. Typickým příkladem je úprava svazků laserových diod, jejíž vlnoplocha vykazuje značný astigmatismus.

Prvky na úpravu profilu svazku - jedná se zpravidla o počítačem generované hologramy (CGH - computer generated holograms), napočtené pro účinné prostorové tvarování definovaných vlnoploch. Příklad funkce takovéhoto prvku je na Obrázku 18.


  
Obrázek 18: Příklad využití hologramu pro generování požadovaného tvaru laserového svazku.
figs/holo15.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Dispersní prvky O úroveň výše: Difrakční optické elementy (DOE) Pokračovat: Selektivní filtry
Milan Šiňor
1998-07-05