[*] [*] [*] [*]
Zpět: Bezpečnostní aplikace O úroveň výše: Aplikace Pokračovat: Měřící technika (interferometrie)

Optické zpracování informace (procesory, paměti, korelátory)

Je velmi dynamicky se rozvíjející oblastí využití difrakčních struktur, kam patří i oblast optických pamětí. V současné době je tato oblast intenzivně studována, zejména díky nelineárním difrakčních strukturám. Ty umožňují řešit nejen problematiku pamětí, ale i dynamických procesorů, korelátorů, modulátorů, spínačů apod. Dovolují inkorporovat nelineární materiály do vlnovodů i vláken i optických integrovaných rezonátorů. Mezi další perspektivní oblasti patří problematika neuronových sítí, paralelního propojování, paralelních procesorů, a digitálních optických procesorů.

Je přirozené, že silná konkurence mikroelektroniky a obrovská výkonnost elektronických počítačů, doprovázená jejich rychlým rozvojem s bezprostřední komerční odezvou, přitlumily vývoj počítačů optických. Zpracování optických informací a rozsáhlé možnosti optického signálu (amplituda, fáze) činí problematiku optického zpracování informací vysoce aktuální.


  
Obrázek 15: Optický koherentní procesor.
figs/holo23.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: Bezpečnostní aplikace O úroveň výše: Aplikace Pokračovat: Měřící technika (interferometrie)
Milan Šiňor
1998-07-05