[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3D zobrazování - obrazová O úroveň výše: Aplikace Pokračovat: Optické zpracování informace (procesory,

Bezpečnostní aplikace

Jedna z významných oblastí, kde holografie přinesla zcela něco nového je problematika ochrany dokumentů proti padělání. Stále se zdokonalující a veřejně dostupné reprodukční techniky z hlediska barev, materiálu i rozlišení dávají totiž padělatelům do rukou velmi dokonalý nástroj ke tvorbě padělků, jež jsou pro dvourozměrné tisky a grafiku vizuálně prakticky nerozlišitelné od originálů.

Ochrana hologramem přináší řešení nejenom v nemožnosti reprodukovat tento prvek běžnou reprodukční technikou, ale dovoluje i rychlou vizuální kontrolu. Využívá se jednak jisté obrazové dynamiky při prohlížení hologramu (tj. obraz se při změně úhlu pohledu nebo úhlu nasvětlení mění v barvě, poloze, tvaru, či je zcela vyměněn za jiný) a jednak prostorovosti obrazu je běžnou kopírovací technikou reprodukován rozostřeně. Mimo to hologram nabízí i možnosti speciální ochrany prostřednictvím kódu: např. u tzv. kryptogramů je na elementárním úseku hologramu zachycena další skrytá informace.

Bezpečnostní hologramy bývají nejčastěji duhové ražené, často navrhované pomocí počítače. Součástí ochrany je i technika spojení s výrobkem, kde je snahou, aby ochranný prvek nebylo možno z dokladu nebo výrobku vůbec sejmout (horká ražba), nebo aby sejmutím došlo k úplnému zničení hologramu. Holograficky se chrání dokumenty a ceniny (bankovky, šeky, certifikáty, cestovní jízdenky, kreditní a spořitelní karty), identifikační doklady (osobní průkazy, pasy, řidičské průkazy), a značkové výrobky (videozáznamy, kazety, CD, software, alkoholy, parfémy a kosmetika, sklo a porcelán, aj.).


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 3D zobrazování - obrazová O úroveň výše: Aplikace Pokračovat: Optické zpracování informace (procesory,
Milan Šiňor
1998-07-05