[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.1 Laser v astronomii, geodézii O úroveň výše: 5. Laser v měřící technice Pokračovat: 6. Laser ve výpočetní

5.2 Laserový radar v ekologii - LIDAR

Pozemní laserové radary (obr. 7) se používají v ekologii k měření znečištění ovzduší nebo v meteorologii. K měření se zde využívá nejen odrazu, ale i rozptylu. Vyslaný laserový impuls je při průchodu atmosférou rozptylován přítomnými molekulami a aerosoly - vzniká Mieův, Rayleighův nebo Ramanův rozptyl. Část záření rozptýleného ve zpětném směru je soustřeďována teleskopem a za speciálním filtrem detekována fotodetektorem. Přijatý signál, jehož amplituda je v každém okamžiku úměrná intenzitě rozptýleného záření, je zaznamenáván jako funkce času, což umožní určit vzdálenost rozptylujícího útvaru; šířka použitého filtru, případně připojený spektrometr určuje spektrum přijatého signálu. Lidar slouží k monitorování rozložení a směru pohybu dýmových vleček, měření spodní hranice oblačnosti a profilu mraků, turbulence atmosféry, rozložení a profilu výskytu různých látek v ovzduší atd.

  
Obrázek 7: Principiální schema lidaru s koaxiálním vysílačem a přijímačem; L - laser, VT - vysílací teleskop, Z1, Z2 - zrcadla Newtonova teleskopu, M - minotorovaná oblast, F - filtr, FN - fotonásobič.
fig07.gif


[*] [*] [*] [*]
Zpět: 5.1 Laser v astronomii, geodézii O úroveň výše: 5. Laser v měřící technice Pokračovat: 6. Laser ve výpočetní

Milan Šiňor
2002-08-12
Valid CSS! Valid HTML 4.0!