[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.5 Zobrazování tenkou spojnou O úroveň výše: 2.5.5 Zobrazování tenkou spojnou Pokračovat: 2.5.6 Zobrazení čočkou ve

2.5.5.1 Řešení

obr7.gif

Vyjdeme ze zobrazovacích rovnic dle obrázku:

\begin{displaymath}
\mathrm {1. poloha} \qquad -\frac {1} {a} +\frac {1} {a'} = \frac {1} {f'},\\
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\mathrm {2. poloha} \qquad -\frac {1} {a+d} +\frac {1} {a'- (x+d)} = \frac {1} {f'}.\\
\end{displaymath}

Protože jsou si rovny pravé strany rovnic, rovnají se i strany levé. Odtud vypočteme

\begin{displaymath}
x = d \left( 1 +\frac {a'^2} {a^2 + ad - a'd} \right).
\end{displaymath}

Pro zvětšení v obou polohách dále platí:

\begin{displaymath}
Z = \frac {a'} {a}, \qquad Z' = \frac {a'- (x+d)} {a+d}.
\end{displaymath}

Po dosazení za $x$ vychází po úpravě

\begin{displaymath}
\frac {Z'} {Z} = \frac{a(a^2a'+aa'd-2a'^2d-2a^2d-2ad^2 +2a'd^2)}
{a'(a+d)(a^2+ad-a'd)},
\end{displaymath}

Výsledné hodnoty jsou:

\begin{displaymath}
x = -20 \left( 1 +\frac {250} {90 + 60 +100} \right) \mathrm {cm} = -40 \mathrm {cm},\\
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\frac {Z'} {Z} = \frac {-3(45+30+20-36-24+40)}
{5(-5)(9+6+10)=0,36 } \mathrm {cm}.
\end{displaymath}

V druhé poloze se předmět více vzdálil od čočky, proto se obraz přiblížil a zmenšil.Milan Šiňor
2000-02-17