[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.5.1 Řešení O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.6.1 Řešení

2.5.6 Zobrazení čočkou ve tvaru menisku

Zadání: Určete ohniskovou vzdálenost $f'$ a optickou mohutnost $D$ menisku s konvexní plochou o poloměru $R_{1} = 36
\mathrm {cm}$, s konkávním vrchlíkem o $R_{2} = 24 \mathrm {cm}$, je-li relativní index skla vzhledem ke vzduchu 1,52. Jak se změní $f'$ i $D$, obklopí-li se čočka vodou (relativní index vody ke vzduchu je 1,33)?Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17