[*] [*] [*] [*]
Zpět: 2.5.4.1 Řešení O úroveň výše: 2.5 Geometrická optika 2 Pokračovat: 2.5.5.1 Řešení

2.5.5 Zobrazování tenkou spojnou čočkou

Zadání: Při měření ohniskové vzdálenosti tenké spojky byla změřena vzdálenost $a'$ obrazu od vrcholu čočky při předmětové vzdálenosti rovné $a$. Když byla čočka posunuta o dalších $d$ (cm) od předmětu, baylo třeba posunout stínítko, aby byl obraz zase ostrý. V jakém směru se dál pohyb stínítka a kolik cm bylo nutno posunout? Jaký je poměr nového příčného zvětšení $Z'$ a původního zvětšení $Z$? Počítejte obecně a potom pro $a = -30 \mathrm {cm}$, $a' = 50 \mathrm
{cm}$, $d = 20 \mathrm {cm}$.Subsections

Milan Šiňor
2000-02-17